Rodina v centru poskytuje rozmanitou pomoc pro ukrajinské uprchlíky. Cílem je pomoci jim začlenit se rychle do společnosti a začít vést běžný život. Občanská poradna/  Консультації з громадськістю je provází administrativou, sepisováním nejrůznějších žádostí, orientací v nabídkách pomoci.

Dům rodiny nabízí výuku češtiny ve dvou skupinách.

Děti od šesti let (horní věková hranice je 26 let) mohou docházet na odpolední klub Vafle./клуб NZDM “ Vafle“

Novoborsko pro Ukrajince / Новоборсько Українцям

SETKÁNÍ UKRAJINSKÝCH RODIČŮ ŠKOLÁKŮ

Ukrajinci na Novoborsku – facebooková skupina spravovaná Rodinou v centru. Aktuální informace, nabídky, dotazy.

Українці в Новоборську – Фейсбук-група.  Актуальна інформація, пропозиції, питання.

Klikni na leták pro lepší zobrazení/Клацніть для кращого подання

OP Důležité informace

OP str. 2

OP Důležité informace

DOKUMENTY KE STAŽENÍ – Документи для завантаження

Kорисні посилання

facebooková skupina RvC: Ukrajinci na Novoborsku

facebook: Novoborsko pomáhá Ukrajincům

Informace pro občany Ukrajiny | Odbor sociálních věcí | Liberecký kraj (kraj-lbc.cz)

= Інформація для громадян України | Департамент соціальних справ

Poslechněte si podcast na i-novinách

Tentokrát s Lukášem Průchou. Lukáš Průcha je Borák a bývalý žák základní školy ZŠ U lesa. Následně pracoval na mnoha pozicích v sociálních službách, taky v Domě humanity nebo na sociálním odboru města Česká Lípa. Od roku 2010 pracuje v Člověku v tísni, nejdříve jako terénní pracovník, posledních deset let jako ředitel pobočky v Liberci. Jako ředitel pobočky Člověka v tísni se zapojuje do koncepčních, systémových projektů, například koordinuje pomoc uprchlíkům v celém Libereckém kraji.

 

Poslechněte si podcast na  i-novinách 

Podcast se věnuje aktuální situaci přicházejících ukrajinských uprchlíků na Novoborsku. Starosta tentokrát hovořil s Petrou Vlčkovou, ředitelkou Rodiny v centru a Olgou Burkovou, Ukrajinkou, která po leta v Novém Boru žije a pracuje. Nyní intenzivně pomáhá se začleňováním žen a dětí do místního života.

V rozhovoru se dozvíte, jak je na tom Nový Bor s ubtovacími kapacitami, jaké služby jsou pro uprchlíky připraveny a jakou pomocí můžete přispět i vy.

www.darujme.cz/projekt/1206023

V Novém Boru jsou velmi obětaví lidé. Napříkad Olga, která přerušila své zaměstnání, aby mohla vypomáhat s ukrajinskými dětmi ve Smetance, odpoledne překládá potřebné dokumenty pro Rodinu v centru a o víkendech u nás vyučuje ukrajinské matky a babičky češtinu. Je stále k dispozici Ukrajincům ubytovaným na internátě jako hlavní ukrajinsky mluvící spojka. Sama má rodinu. Zaslouží si naši vděčnost a úctu. Ty jí ale náhradu mzdy nenahradí. Je jedna z těch, pro které sháníme zdroje na řádné finanční ohodnocení. Prosím, příspívejte na účet www.darujme.cz/projekt/1206023. Společně nám to půjde líp!

Informace k právním možnostem ubytování uprchlíků

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem vnitra zveřejnilo základní informace o právních možnostech ubytování uprchlíků. Jsou určeny veřejnosti pro získání obecné orientace v dané problematice. Základní informace jsou uveřejněny zde:

Vážíme si všech darů, ať jsou drobné nebo velké. Přinášejí Rodině v centru při zajišťování potřeb ukrajinských uprchlíků na Novoborsku svobodu a nezávislost. Naši činnost můžeme lépe plánovat, služby jsou stabilnější a pomoc mnohem účinnější. Děkujeme za to, jací jste.

Přidejte se k nám.

  1. Staňte se dobrovolnicí/dobrovolníkem. Pomáhejte s námi osamělým vykořeněným maminkám, babičkám, a především jejich dětem.
  2. Nastavte si pravidelný příspěvek na výše uvedenou sbírku a váš dar zajistí více služeb.
  3. Sledujte aktualizace na webu a fb, kde se dozvíte o nových potřebách a výzvách.
  4. Vytrvejte v úsilí pomáhat.