NÁVŠTĚVA ZE ST. GALLENU V RODINĚ V CENTRU

Krajský úřad Libereckého kraje od 24. do 27. dubna hostil sedmičlennou delegaci odborných pracovníků z Úřadu pro sociální věci ze St. Gallenu. Spolupráce našich krajů v říjnu loňského roku oslavila dvacáté narozeniny. Kanton St. Gallen na severovýchodě Švýcarska je rozlohou menší než jeho partnerský Liberecký kraj, počtem obyvatel ho však převyšuje asi o 60 tisíc.  Hosté měli připravený bohatý program s hlavním tématem rodinné politiky a zavítali i do organizace Rodina v centru v Novém Boru.

Švýcarskou delegaci doprovázeli zástupci Libereckého kraje: Kamila Tůmová, koordinátorka rodinné politiky, Kateřina Hradiská a Simona Bělská, zaměstnankyně SPOD, Petra Janatová, krajská koordinátorka Sítě pro rodinu, Ivana Sulovská, předsedkyně představenstva Centra Kašpar a Eva Fielko, tlumočnice. Ředitelka Petra Vlčková představila naši organizaci a seznámila návštěvníky s našimi službami, jejich posláním a náplní činnosti. Máme již osm středisek: Mateřské centrum a Dětskou skupinu Koblížek, Rodinnou poradnu, Středisko pěstounské péče, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle, Sociálně aktivizační službu Štafeta, středisko Inkluze do škol a Občanskou poradnu. Rozsah služeb je značný a pokrývá různorodé potřeby klientů na Novoborsku. Hovořili jsme i o tom, jak válečný konflikt na Ukrajině a jeho následky ovlivňují naši práci. Ředitelka a vedoucí středisek provedli návštěvníky celým Domem rodiny i prostorami Dětské skupiny a Mateřského centra v Kalinově ulici. Všechny velmi zaujala naše nová budova a vymazlené prostředí Koblížku.  Závěrečného tématu Komunitní plánování sociálních služeb na Novoborsku se zaměřením na prorodinné služby se ujala Jiřina Kubáňová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor a tím zakončila oficiální část úterního programu. Setkání jsme si užili a bylo pro všechny obohacující.

Spolupráce LB kraje a kantonu St. Gallen probíhá především v oblastech hospodářského a regionálního rozvoje, zemědělství, životního prostředí a dopravy. Aktivní jsou však i témata jako vzdělávání, sociální péče nebo cestovní ruch. Švýcarský systém sociální práce a rodinné politiky se do značné míry od našeho odlišuje a máme se navzájem co učit. Doufáme, že se zase někdy setkáme a budeme sdílet nové zkušenosti.