Na grilovačce na ZŠ v Arnultovicích se potkali rodiče a školní sociální pracovníci

Ve středu 12. září 2018 proběhla na zahradě základní školy v Arnultovicích grilovačka pro rodiče a učitele. Měli zde příležitost seznámit se s poradci pro rodiče, kteří na škole nově pracují. Jsou to sociální pracovníci, jejichž hlavním úkolem je předcházet školnímu neúspěchu a řešit jej. Pomáhají rodičům a dětem v komunikaci a řešit potíže, které všichni asi známe ze své zkušenosti a které ve školním prostředí mohou vznikat.  

Jde o ojedinělou pracovní pozici v rámci České republiky, kterou testuje nezisková organizace Rodina v centru na ZŠ v Arnultovicích, na ZŠ Na náměstí, na ZŠ Praktické a MŠ Klíček v rámci projektu S rodinou k inkluzi.

Poradci se představili dětem i rodičům a seznámili je s aktivitami, které mohou v rámci projektu zdarma využít. Poradci často pracují v terénu, docházejí do rodin, pomáhají rodičům a dětem s domácí přípravou do školy. Doprovází je na úřady a pomáhají vyplnit nejrůznější formuláře. Doporučují rodičům další návazné služby např. v situacích, kdy se rodiče rozvádí, vše dopadá na dítě a projevuje se to i ve škole. „Je to moc fajn, že jsme se potkali s rodiči, promluvili si s nimi o běžných věcech, o dětech i o tom, co je tíží. Bude se nám teď mnohem snáz spolupracovat,“ uvádí Viera Traupová, která působí jako poradkyně právě na škole v Arnultovicích.

Během následujících tří let budou moct děti a jejich rodiče ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, kulturně odlišného prostředí, nebo děti handicapované využívat individuální konzultace s poradci, mediace, doučování, prázdninové výlety nebo služby předškolního klubu. Projekt byl zahájen v červnu 2018 a hned po zahájení si našel svoje místo na školách. „Ukazuje se, že poradce by mohl vyplňovat bílé místo mezi školským a sociálním systémem. Má kapacitu zachytit případy, které ještě nespadají pod Odbor sociálně právní ochrany dětí, a předcházet tak složitým případům“, říká Petra Vlčková, ředitelka Rodiny v centru.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání.