MILOSTIVÉ LÉTO II

Od 1. září do konce listopadu proběhne pokračování Milostivého léta, neboli možnosti splatit exekuce bez úroků. Během tří měsíců mohou fyzické osoby, které dluží státu či jiným veřejnoprávním institucím a jejichž dluh je vymáhán soudním exekutorem, dostát svým závazkům snadněji a s výraznou finanční úsporou. Pokud během daného období zaplatí jistinu dluhu (původní dlužnou částku) a jednorázovou odměnu 1 500 Kč pro exekutora (tedy 1 815 Kč s DPH), bude jim odpuštěno příslušenství dluhu (úroky, další sankce a náklady spojené s vymáháním).

Milostivé léto II se od prvního věcně neliší, jen přibyla některá upřesnění pro jednání s exekutory a i tentokrát zůstává podmínkou, že dlužník nesmí být v insolvenci (neprochází oddlužením). Nejčastější jsou dluhy na zdravotním pojištění, dále regulační poplatky v nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky. Může jít také o dluhy z jízdy načerno, nájemné v obecním bytě,dluhy vůči některým dodavatelům energií nebo za odvoz odpadu.

Milostivé léto neřeší vymáhané dluhy u soukromých subjektů či daňové pohledávky.

Občanská poradna Rodiny v centru je připravena provést celým řízením všechny zdejší občany, kteří se rozhodnou Milostivého léta využít. „Nejdůležitější je, aby člověk přišel. A včas! Přijít může každý, i když si není jistý, zda se ho Milostivé léto týká. Řekneme mu to. Můžeme i dohledat exekutora, pokud nebude vědět, kdo jeho dluhy vymáhá. Vyčíslíme dlužnou částku, pomůžeme se žádostí a další písemnou komunikací s exekutorem, pohlídáme termíny. Hlavně nic neodkládat, na to už není čas!“ říká Kateřina Poláková, DiS., vedoucí Občanské poradny.

To potvrzují i slova poslance Marka Výborného, jednoho z iniciátorů celé akce, který říká, že podobná možnost zbavit se exekucí již nebude. A ve světle tíživé současnosti, kdy všichni musíme počítat s náročným financováním základních životních potřeb, zbavit se exekuce je rozhodně žádoucí krok.

15 tisíc lidí se v prvním Milostivém létě zbavilo všech exekucí, další částečně. Dohromady splatili 390 milionů a výše odpuštěného příslušenství byla 1,6 miliardy. Exekutoři zastavili 42 tisíc případů a úhrada byla provedena u dvou třetin z nich.