Mediace

Proč mediace může vést ke zlepšení vztahů? Jak na řešení konfliktů a nedorozumění? Jak pomáhá školní mediace na Novoborsku, aneb pomoc rodičům, žákům a učitelům.

Čtvrtek 12. 12. 2019 od 16.30

Podrobnosti o místě konání naleznete v letáku.

 

Aktivita je součástí projektu s názvem S rodinou proti vyloučení, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007814.

Naplánovaná událost Mateřské centrum Koblížek Inkluze ve vzdělávání Rodinná poradna