Mé dítě se nevyvíjí stejně jako jeho vrstevníci

Beseda vás seznámí s nejčastějšími signály vývojového opoždění nebo psychomotoriky. Dozvíte se, kde hledat pomoc pro včasné rozpoznání diagnózy a její léčbu. Nebo se naopak uklidníte, že je vše správně. Součástí besedy jsou i doporučení, jak takovému dítěti co nejvíce pomoci v rozvoji a jak žít kvalitní život i s problematickou vývojovou diagnózou..

To vše vysvětlí Mgr. Veronika Lošťáková. Koukněte se na profil lektora.

Další podrobnosti a možnosti přihlášení najdete v letáku. 

ČTVRTEK 30. 5. 2019 od 16.30 hodin v DDM Smetanka. 

Aktivita je součástí projektu s názvem S rodinou proti vyloučení, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007814.

Naplánovaná událost Mateřské centrum Koblížek