Mateřské centrum a miniškolka Koblížek se od září stěhují do Kalinovy ulice

Vedení města Nový Bor schválilo pronájem nových prostor pro Mateřské centrum Koblížek v budově Mateřské školy Klíček v Kalinově ulici. Zde od loňského roku probíhá rekonstrukce prostor ve druhém patře staré budovy mateřské školky. Činnost Mateřského centra a miniškolky Koblížek bude v DDM Smetanka po 14 letech ukončena k 30. 6. 2019. Poté proběhne stěhování do zrekonstruovaných prostor ve zmíněné Kalinově ulici, kde odstartuje nová éra slavnostním zahájením již v úterý 1. září 2019 za účasti ředitelky Rodiny v centru paní Mgr. Petry Vlčkové. 

V nových prostorách bude Rodina v centru provozovat nejen mateřské centrum, ale hlavně nově registrovanou Dětskou skupinu, Miniškolku Koblížek. Jde o zařízení, které pečuje o děti od jednoho roku. Mateřská škola Klíček v prvním patře budovy provozuje tzv. batolecí třídu, což je třída pro děti od 2 let. Děti tedy budou moci plynule přecházet z miniškolky do batolecí třídy a nebudou si muset zvykat na nové prostředí.

Díky přestěhování do nových prostor se miniškolka konečně bude moci registrovat jako Dětská skupina při Ministerstvu práce a sociálních věcí. „Na základě této registrace budeme moci žádat o dotace. Díky dotacím by rodiče nemuseli hradit celý provoz a služba by mohla být dostupnější většímu počtu rodičů. Miniškolka nebyla od roku 2011 nijak dotována ani příspěvky od státu nebo obce.“ uvádí Vlčková, ředitelka Rodiny v centru.

Mateřské centrum připravuje pro rodiče s dětmi pravidelné volnočasové aktivity, společenské akce a odborné semináře a besedy. „Děkujeme všem maminkám, které v minulosti dobrovolnicky zajišťovaly plynulý chod různých volnočasových aktivit. V současnosti to jsou Radka Ujková, Lucie Moučková a Jana Čechová,“ říká Michaela Týnková, vedoucí mateřského centra.  Nemalé poděkování patří i stávající ředitelce DDM Smetanka paní Mgr. Olince Koutné za její maximální vstřícnost, ochotu a trpělivost i předchozí ředitelce paní Věře Seidlové, která Koblížek v roce 2005 nechala v prostorech Smetanky působit a která jej od začátku podporovala.

Po 14 letech od založení Rodiny v centru se mateřské centrum, její první služba, stalo nejmenší částí organizace. Rodina v centru reagovala na potřeby rodin na Novoborsku a rozrostla se o další služby pro pěstouny, o rodinnou a dluhovou poradnu nebo o NZDM Vafli.  Organizace, která vznikla jako občanské sdružení založené na práci dobrovolníků, má dnes 24 zaměstnanců, čtyři provozovny a poskytuje jedno z nejširších portfolií odborných sociálních služeb pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji.