Květnové korálkování

Máj, lásky čas” Udělejte si čas na sebe a obdarujte se vlastním výrobkem. Inspirativní tvůrčí odpoledne s hernou

Vede Katka Filingerová

Další podrobnosti a možnosti přihlášení najdete letáku. 

ÚTERÝ 14. 5. 2019 od 15.30 hodin v DDM Smetanka. 

Aktivita je součástí projektu s názvem S rodinou proti vyloučení, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007814.

Mateřské centrum