Když se nebojíte vyhledat pomoc

Obrátila se na nás samoživitelka se dvěma dětmi, které zůstaly dluhy po splatnosti ze
společného jmění manželů. Dluhy pocházely z nezaplacených účtů za telefon a rychlých půjček
na nákupy spotřebičů. Částka činila 260 000 korun, z toho významnou část tvořila odměna
exekutorovi, klientce již byl stanoven splátkový kalendář. Veškeré příjmy samoživitelky činily
17 000 Kč. Náklady na bydlení polykaly 9 900 korun. Výše stanovené měsíční splátky byla
stanovena na 12 600 Kč. Poslali jsme vyjádření na Okresní soud, ve kterém jsme popsali
klientčinu situaci společně s ujištěním, že klientka chce svůj dluh splatit, ale i s měsíční splátkou
1 500 Kč měsíčně se dostane na samotnou existenční hranici. Odpověď od soudního exekutora
byla velice vstřícná: žádá zaplatit jen základ dluhu, 42 000 Kč, bez úroků a se sníženou odměnou
pro exekutora na minimum. Dluh tedy klientka splatí za 28 měsíců. Snad se to může jevit jako
dlouhá doba, ale tato paní má vyřešení problému na dosah ve srovnání se situací, ve které naši
poradnu vyhledala.