Jsem babička, ne máma – seminář pro pěstouny

sobota 16. 3. 2019, 9:00 – 16:00, Rodina v centru,  Nemocniční 369, Nový Bor

Během semináře se budeme zabývat situací příbuzenských pěstounů (babiček, dědečků, tet,
strýců, sourozenců atd.). Budeme mluvit o tom, co pro ně znamená mít svěřená vnoučata do své péče,
jaké radosti a starosti to přináší. Budeme společně hledat zdroje, které mohou pomoci k tomu, aby
příbuzenští pěstouni zvládali svou rodinnou situaci co nejlépe.
Seminář je určený především příbuzenským pěstounům. Více

Přednáší Bc. Martin Štolfa (organizace Rozum a cit) www.rozumacit.cz.
Rozsah 8 hodin vyučovacích hodin (započítávají do vzdělávacího plánu).

V případě zájmu se přihlaste, nejpozději do 13. 3. 2019!

Kontakty:
Dominika Babáková- 604416382, babakova@rodinavcentru.cz
Helena Marvanová – 605406635, marvanova@rodinavcentru.cz
Bc. Jana Svačinová – 774326737, svacinova@rodinavcentru.cz
Bc. Lucie Honzíková Kotlánová – 776406675, honzikova@rodinavcentru.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!

Naplánovaná událost Pěstounská péče