Jak zvládat situaci po rozvodu? Jak zajistit bezpečí a jistotu pro děti?

Rozvod. Je toho nad hlavu, na jednoho až moc… Předávání dětí mezi znesvářenými rodiči je často emocionálně vyhrocené. Rodiče se snaží to zvládnout, ale dítě občas neunikne stresu a negativním situacím, které je ohrožují a mohou si je nést po celý život.

Pomoci může odborná asistence během předávání dítěte či kontaktu s rodinnými příslušníky. Praktický nástroj, který pomůže dětem i rodičům překlenout nelehké období, kdy se všichni sžívají s novou situací.

Asistované předání dítěte od jednoho rodiče k druhému probíhá za účasti prostředníka. Pomáhá navazovat vztah mezi dítětem a dospělým, který může být po rozvodu narušený. A hlavně zajišťuje předání v klidu a bez hádek a konfliktů rodičů. Předávání dětí probíhá v bezpečí a na neutrální půdě.  V praxi to obvykle znamená, že jeden z rodičů předá dítě prostředníkovi a druhý rodič si dítě po chvíli vyzvedne. Rodiče se s prostředníkem, kterým je obvykle odborník z oblasti psychologie nebo sociální práce, dohodnou na pravidlech předání. Společně vyhodnocují proběhlá předání a soustředí se na vychytávání zádrhelů.  Většinou jde o krátkodobou službu. Rodiče dostanou podporu a pracují na změně vzájemných postojů, aby si dokázali dítě předávat v klidu, slušně a bez velkých emocí.

Další formou pomoci jsou asistované kontakty, doprovázení dítěte sociálním pracovníkem během společného setkání s rodičem, nebo prarodičem. Využívají se u dětí, které jsou od jednoho nebo obou rodičů dlouhodobě odloučeny. Jsou to děti, které rodiče opustili, a žijí v pěstounské péči nebo v adopci, ale i děti z rozvedených manželství. Setkání s rodičem je doprovázeno strachem, nervozitou a velkým očekáváním ze strany dětí i dospělých.

Dítě má přirozenou potřebu znát své rodiče a být s nimi, je to jeho základní právo (Úmluva o právech dítěte 1987). „Téměř všechny děti chtějí poznat své rodiče, vídat se s nimi, trávit s nimi svůj čas, nebo je alespoň znát. Chtějí vědět, jak vypadají. Ale často to byli právě rodiče nebo jiní příbuzní, kdo způsobil, že nyní žijí jinde a jinak…. Respektujme přání dětí, kdy se budou chtít dobrovolně opět potkat“, říká Vlaďka Baštová, vedoucí Střediska péče o ohroženou rodinu z Rodiny v centru, která asistované kontakty a i předání realizuje v novoborském regionu. Přístup pracovníků Rodiny v centru je založen právě na respektu k přáním a potřebám dítěte. „Pokud samy děti kontakt nechtějí, nenutíme je. Dospělý má jinou zralost a moc. Dokáže se s případným odmítnutím na rozdíl od dítěte vyrovnat,“ říká Vlaďka Baštová.

Rozvod/rozchod partnerů je jednou ze situací, kdy se rozhodně nemusíme obávat vyhledat pomoc lidí, kteří s takovou krizí mají zkušenost a znají nástroje pro její zmírnění a postupné vyřešení. V Rodině v centru, jsou sociální pracovníci a odborníci, kteří pracují s ohroženou rodinou, pěstouny i s dětmi a dospělým, kteří žijí v sociálně ohrožených lokalitách. Díky šířce svých služeb a problémů, se kterými se pracovníci Rodiny v centru dennodenně potkávají, dokáží poskytnout radu a pomoc v nejrůznějších těžkých situacích. Podrobnější informace o službách a kontakty najdete na webových stránkách Rodiny v centru.