Jak vést děti k opravdovým hodnotám

10. února Bc. Pavel Kalpakcis bude mluvit o tom, jak důležité je umět v různých vývojových obdobích umět zaujmout vhodný přístup k dítěti tak, aby naše snažení mělo co největší šanci na úspěch.

Naplánovaná událost Rodina v centru Mateřské centrum Koblížek