Jak se neztratit v jednání s dětmi

Najděte si svou vlastní cestu ve výchově svých dětí.

Obsah:

  • Montessori v praxi
  • Ochutnávka Montessori pomůcek a práce s nimi
  • Respektující přístup SALVE od Naomi Aldort
  • Aktivní nácvik konkrétních situací
  • Reflexe a sebereflexe

Přednáší: Valerie Jakubíková, vstup volný

SOBOTA 11. 1. 2020 od 9.00

Podrobnosti naleznete na letáčku.

Aktivita je součástí projektu s názvem S rodinou proti vyloučení, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007814.

Naplánovaná událost Mateřské centrum Koblížek Inkluze ve vzdělávání