Jak připravit dítě a rodinu na vstup do školky

Jaké nástrahy mohou čekat rodinu i dítě při vstupu do školky? Jak se s nimi vypořádat? Zralost dítěte pro  vstup do školky: kdy už ano a kdy ještě čekat? Možnosti školky a režim v mateřských školách. Problematika povinného očkování a vstup do školky. Stravování ve školce.

V rámci diskuze je možné se dotknout dalších témat, které souvisejí a vycházejí z praxe Mgr. Kamily Nacházelové v mateřské školce, která přednášku povede.

Pokud Vás zajímají další podrobnosti a chcete se přihlásit, vše zjistíte na přiloženém letáčku.

STŘEDA 24. 4. 2019, od 16.00 hodin v DDM Smetanka

Aktivita je součástí projektu s názvem S rodinou proti vyloučení, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007814.

Naplánovaná událost Mateřské centrum Koblížek