JAK PŘEDCHÁZET A EFEKTIVNĚ ŘEŠIT VZNIK RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ

Víkendový interaktviní workshop pro pěstouny. Odborný program zajišťuje UnBounded,

od do
Naplánovaná událost Rodina v centru Pěstounská péče