Co dělá poradce pro rodiče na školách?

Všechny novoborské základní i mateřské školy se mohou pochlubit raritou. Rodičům a dětem jsou k dispozici Poradkyně pro rodiče, které jsou prostředníkem mezi školou, rodinou a dalšími institucemi. Tato pozice není na českých školách vůbec obvyklá. Poradkyně jsou sociální pracovnice a věnují se dětem a rodinám, které to potřebují. Jsou to děti se speciálními vzdělávacími potřebami i žáci s výchovnými problémy. Poradkyně v mnoha případech pomáhají se složitou situací v rodině, která je pro všechny její členy mnohdy velmi zatěžující. Působí preventivně a pomáhají rodinám a dětem řešit jejich potíže dříve, než narostou a spadají do řešení OSPOD (Odboru sociálně-právní ochrany dětí). Poradce pro rodiče je povinen udržovat mlčenlivost.

Jak práce poradce vypadá v praxi? Příkladem je příběh malého Honzy, který už od počátku školní docházky se školou tak trochu bojoval. Ve škole se mu přes veškerou snahu nedařilo a nerad tam chodil. Na začátku druhé třídy začal mít Honza velké problémy v matematice. Maminka už si nevěděla rady. Osmělila se a oslovila poradkyni v Honzíkově škole. S poradkyní se potkala, celou situaci popsala a společně začaly hledat možná řešení pro Honzíka.

Poradkyně pro rodiče ví, jak pracují nejrůznější odborná pracoviště v našem okrese i kraji, např. Středisko výchovné péče, Pedagogicko-psychologická poradna, Rodinná poradna při Rodině v centru a další. Ví, jak pracovat a mluvit s dětmi, které řeší nejrůznější potíže. Poradkyně matce doporučila návštěvu v Pedagogicko-psychologické poradně. Věděla na koho konkrétně se obrátit a jak se objednat k vyšetření. Rodinu potom doprovodila do poradny a následně pomohla vysvětlit výsledky vyšetření i jak s nimi naložit. Zjistilo se, že Honza má dyskalkulii, se kterou opravdu v běžné výuce nemůže prospívat. Na základě vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny Honzova paní učitelka začala v hodinách matematiky s Honzíkem individuálně pracovat. Maminka zjistila, jak se s Honzíkem učit doma. Poradkyně pro rodiče zajistila Honzovi doučování, které má hrazené z projektu S rodinou k inkluzi. Díky těmto krokům se Honzova matematika zlepšila.

Nezlepšil se však zdravotní stav chlapce. Často byl nachlazen a měl bolesti břicha. Pokud už byl ve škole, začal na sebe upozorňovat výrazným vyrušováním a neplněním povinností. Matka se synem absolvovala vyšetření u pediatra, který však neshledal žádný výrazný problém. Poradkyně tedy matce doporučila a zajistila terapeutické sezení, kde se Honza svěřil se svými problémy. Za jeho trápením nestála jen škola, ale i problémy, které matka řešila doma s otcem. Nyní se Honza s psycholožkou potkává pravidelně a učí se s problémy vypořádat. Honzík začíná ve škole dobře prospívat, zlepšilo se jeho chování a zdravotně je na tom o hodně lépe. Poradkyně pomohla Honzíkovi a jeho rodině s řešením jeho potíží hned v zárodku.

Poradci pro rodiče působí v rámci projektu S rodinou proti inkluzi, který v Novém Boru realizuje nezisková organizace Rodina v centru. Kromě služeb poradce ve škole a školce mohou rodiče v rámci projektu využívat mediace na školách, předškolní klub nebo výlety pro děti. Veškeré služby jsou bezplatné.