I vy se můžete setkat s pracovní poradkyní a najít svůj vysněný job

Jana Pomeislová absolvovala Gymnázium v České Lípě. Pracovní zkušenosti získala na různých administrativních pozicích od příspěvkové organizace po soukromé společnosti. Má tři děti a během rodičovské dovolené se věnovala např. překládání a tlumočení z polštiny, nebo vedení cvičení pro děti od 1 do 3 let v MC Koblížek v Novém Boru. Nyní pracuje jako pracovní poradkyně v libereckém Centru Kašpar, které bude v Novém Boru lektorovat kurz „Vracím se na trh práce“.    

Jak jste se dostala k práci pracovní poradkyně?
V Centru Kašpar jsem využívala služeb jako klientka a shodou okolností se zde zrovna konalo výběrové řízení. Pracovnice Centra Kašpar mě oslovily, zda bych se jej nechtěla zúčastnit. Začínala jsem na pozici zprostředkovatelky a teď pracuji jako poradkyně. Jako klientka jsem se v Centru Kašpar zúčastnila programu SRP.

SRP? Pod tím si nedokážu nic představit. O co šlo?
S ostatními účastníky jsme vytvořili pomyslnou firmu  – někdo byl personalista a jiný zase majitel. Vyzkoušeli jsme si výběr zaměstnanců „z druhé strany“. Vystavěli jsme inzerát a realizovali výběrové řízení. Zjistili jsme, jak to ve firmách může fungovat, a co všechno řeší, když nabírají nové lidi. To byla pro mě zajímavá zkušenost a určitě to změnilo můj pohled. Teď už bych k celému výběrovému řízení přistupovala mnohem otevřeněji a snažila bych se vidět i potřeby firmy. Toho si určitě každý potencionální zaměstnavatel všimne a ocení to.

Co vlastně dělá pracovní poradkyně?
Je to práce s lidmi, kteří nemají práci, nebo jsou z různých důvodů v práci nespokojeni. Častými klientkami jsou ženy po mateřské dovolené, které musí zvládnout sladit péči o rodinu a práci, nebo lidé, kteří si procházejí vyhořením, osobní krizí apod., a hledají pro sebe nové smysluplné pracovní uplatnění.  Na začátku je důležité získat si důvěru klienta a ukázat mu, že změna je hlavně na něm samotném. Moje práce tedy stojí na individuálních konzultacích. Pomáhám rozklíčovat, jakou změnu si člověk přeje, co potřebuje. Pak to uchopíme prakticky podle potřeby klienta: uděláme profesní testy, na kurzech mu ukážeme, jak se co nejlépe prezentovat, doporučíme rekvalifikační kurz, spolupracujeme se zaměstnavateli a nabízíme i zprostředkování práce.

Co mohou lidé čekat od kurzu „Vracím se na trh práce“?
Program je postavený prakticky. Lidé si v bezpečném prostředí vyzkouší různé techniky. Naučí se pracovat s motivačním dopisem a s životopisem. Na konci absolvují výběrové řízení na zkoušku.

Jak probíhá takové výběrové řízení nanečisto?
Člověk dostane konkrétní inzerát, pošle podklady a pak už jde před „komisi“ na výběrko. V komisi jsme obvykle dvě. I my se připravujeme, abychom uměli klást specifické otázky. Klienti dostanou zpětnou vazbu od nás, ale i od ostatních účastníků kurzu. Říkáme, na tohle si dej pozor a tohle radši neříkej… Kde jinde se to mají lidé dozvědět? Dáváme zpětnou vazbu k i podkladům – k životopisu a motivačnímu dopisu.

Proč by se lidé na kurz měli přihlásit?
Respektujeme nastavení a potřeby klienta a učíme jej reagovat na požadavky firmy. Nejde používat jeden životopis a motivační dopis pro všechny firmy. Personalista to pozná a potom takové podklady ani nečte. Jsou to maličkosti, které rozhodují o tom, jestli člověka pozvou na pohovor.

Děkuji za rozhovor.

Kurz „Vracím se na trh práce“ bude probíhat během listopadu a prosince. Přihlaste se na telefonním čísle 776 783 333. Počet míst je omezen. Podívejte se na obsah jednotlivých kurzů. Kurz je zdarma díky projektu s Rodinou proti vyloučení.