FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 3V1

Fotografická soutěž s názvem „Má rodina má mnoho podob“ probíhá na facebooku od 13. 4. do 13. 5. 2023

Pravidla soutěže:

1) Po skončení soutěže budou oceněny tři vítězné fotografie, které zvolí veřejnost přímo na Facebooku, a jedna fotografie, kterou vyberou zaměstnanci Rodiny v centru.
2) Vítězové obdrží věcné dary.
3) Zveřejnění vítězů proběhne prostřednictvím FCB, předání darů osobně v rámci Slavnosti 3v1 dne 14. května v prostorách Domu rodiny.
4) Fotografie do soutěže může přihlásit pouze ten, kdo fotografii pořídil osobně nebo je na fotce. Je nutné, aby autor měl ústní souhlas se zveřejněním od všech osob, které jsou na fotce.
5) Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografie, které nesplňují zadání nebo jsou ve špatné kvalitě/špatném rozlišení.
Soutěž 3v1