Dům rodiny 

Naši nejzranitelnější, děti a jejich rodiče, řeší citlivé rodinné problémy v přeplněné budově, kde je hluk, málo prostoru a děti běhají po chodbách. Chybí konzultovny, učebny, tréninkové dílny a zahrada a hřiště pro děti.

Dlouhodobě bojujeme proti limitům staré budovy. Získali jsme částku 16 205 000 Kč na stavbu Sociálního centra Dům rodiny u Evropského fondu regionálního rozvoje. Dům se už staví.  Potřebujeme 1 500 000 Kč, abychom dům mohli dokončit.
Bez dárců se neobejdeme. 

Kup si pracanta
Pomůžeš postavit dům, kde rodiny v krizi najdou péči a podporu. 

Klienti získají čtyři samostatné konzultovny, což je velké zlepšení oproti stávajícím stísněným podmínkám v Komunitním centru. V budově budou také dvě velké učebny pro pořádání kurzů a workshopů. Pro děti a mládež zde bude velký volnočasový klub, tréninková kuchyně, tréninková dílna a také konzultovny pro individuální rozhovory. Venku vybudujeme hřiště pro děti a plánujeme zde komunitní zahradu.

Váš dar pomůže ve třech sociálních službách: odborné sociální poradenství Občanská poradna, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Vafle a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Štafeta.

Co dělá Rodina v centru?

Od roku 2005 odbornými sociálními službami zlepšujeme život dětí na Novoborsku. Ročně využívá našich služeb více než 1 000 klientů. Postupně jsme reagovali na potřeby dětí a rodin a rozšířili služby do šesti odborných středisek:

Projekt Sociální centrum Dům rodiny je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu České republiky.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010459 Fyzická realizace projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020 Cíl projektu: Hlavním cílem je zvýšit kvalitu a dostupnost služeb vedoucích k sociální inkluzi osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením.

Popis projektu

Hlavní donátor:

Výstavbu Domu rodiny již podpořili:

Chcete-li se stát partnerem projektu nebo mediálním partnerem projektu kontaktujte Janu Matyášovou – 608 000 373, matyasova@rodinavcentru.cz.