Děti a peníze + Jak se bránit vyčerpání a vyrovnat se se zátěží každodenního života

Interaktivní seminář nabízí náměty, jak od předškolního věku do rané dospělosti seznamovat děti v rodině s rolí a hodnotou peněz, jak je učit hospodařit a nakládat s penězi, zapojovat je do finančních rozvah rodiny, zvažovat únosná rizika půjček, význam šetření a utváření finančních záloh. Důležitost kapesného v rodině a jak jeho pomocí vychovávat dítě k finanční zodpovědnosti. Rizika spojená s dětskými účty, bankovními kartami, mobilními operátory a nákupy na internetu, a jak jim efektivně čelit. Krádeže peněz v rodině, řešení půjček dospívajícího dítěte a další témata.

Seminář je zaměřen na hledání způsobů, které mohou účastníci využít k posílení vlastních sil a načerpání energie, tak, aby zvládli nároky života pěstounské rodiny.

sobota 15. února 2020 od 9:00 do 18:00

Odborný program zajišťuje organizace Cestou necestou,z.ú., lektor PaedDr. Vladimír Šik, PhD., www.cestounecestou.org.

Rozsah vzdělávacího programu je 8 vyučovacích hodin, které se vám započítají do vzdělávacího plánu.

V případě zájmu se přihlaste nejpozději do 12. 2. 2020.        

Leták     

Kontakty:

Dominika Babáková- 604416382, babakova@rodinavcentru.cz

Lenka Blahová, DiS. – 775601964, blahova@rodinavcentru.cz

Bc. Jana Svačinová – 774326737, svacinova@rodinavcentru.cz

Bc. Lucie Honzíková Kotlánová – 776406675, honzikova@rodinavcentru.cz

Naplánovaná událost Pěstounská péče