DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMĚ RODINY

ORIENTAČNÍ „BĚH“ PO SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V RODINĚ V CENTRU

V rámci dne otevřených dveří do sociálních služeb, které pořádalo Město Nový Bor 7. 10. 2022 s cílem seznámit občany se všemi typy sociální pomoci, jsme přivítali návštěvníky i v Domě rodiny v Křižíkově 980. Přestože naše stanoviště mělo v programu závěrečné číslo 7, mnozí u nás začínali. Zástupkyně MěÚ z České Lípy dorazily jako první a podobně jako pracovníkům z Krajského úřadu Libereckého kraje a z novoborského městského úřadu se jim dostalo důkladného výkladu od ředitelky Mgr. Petry Vlčkové o činnosti středisek Rodiny v centru. Přicházela i veřejnost prohlédnout si nové prostory a většinou byli překvapeni, s čím vším můžeme lidem pomoci. Navštívilo nás 65 lidí včetně třiceti studentek z českolipské Střední zdravotnické školy. Věříme, že výlet pro ně byl nejen příjemný, ale i přínosný.

Velmi děkujeme Městu Nový Bor za zorganizování akce. Považujeme ji za skvělý nápad a doufáme, že si ji někdy zopakujeme.