Co si přinášíme do výchovy od našich rodičů?

Celodenní seminář pro pěstouny.

sobota 3. října. 2020, 9:00 – 17:00, Rodina v centru, Nemocniční 369

Aniž si to vždy uvědomujeme, velká část našich výchovných postojů a postupů vychází z výchovné kultury, kterou jsme přejali od našich rodičů. Je užitečné tyto modely znát a jejich používání si uvědomovat. Seminář nabízí jednoduchou sebezkušenostní část a následně bezpečným způsobem vede účastníky ke zobecnění a lepšímu uchopení přejatých modelů výchovného působení.

Vede PhDr. Jan Vyhnálek, psycholog z Centra pomoci Duha v Hradci Králové.

Rozsah programu je 8 hodin, které se započítají do vzdělávacího plánu.

V případě zájmu se přihlaste nejpozději do 30. 9. 2020.  

Kontakty:

Dominika Babáková- 604416382, babakova@rodinavcentru.cz

Lenka Blahová, DiS. – 775601964, blahova@rodinavcentru.cz

Bc. Jana Svačinová – 774326737, svacinova@rodinavcentru.cz

Bc. Lucie Honzíková Kotlánová – 776406675, honzikova@rodinavcentru.cz   

Pěstounská péče