Co dělat, když mám dluhy?

Beseda pro zaměstnance Města Nový Bor na pozici veřejně prospěšných prací. Prezentace a příklady z praxe.

PONDĚLÍ 13. července 2020 14:00 – 16:00                                                            

Sběrný dvůr, Wolkerova 346, Nový Bor

  • Jak se vyhnout dluhové pasti?
  • Jak zvládat hospodaření s financemi?
  • Diskuse na téma: Co potřebuji a co chci dělat se svými dluhy. Jaké jsou mé překážky.

 

ÚČAST NA BESEDĚ JE ZDARMA.

Bližší informace: 778 001 694

Skupinové vzdělávání v rámci projektu „S rodinou proti dluhům“. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007808.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Dluhová poradna