Brejláč, ušatec, zrzka, tlusťoch…. znáte to ze svého dětství?

Asi většina z nás má zkušenost s upřímností a krutostí dětského kolektivu v situacích, kdy jsme se vyrovnávali se svojí jinakostí a s reakcemi ostatních dětí. Persona Dolls – panenka s osobností,  je výukovou metodou, která pomáhá učitelkám a učitelům mluvit s dětmi o složitých tématech, která se špatně vysvětlují. Učí je reagovat na předsudky. 12 učitelek a pedagogů se účastnilo kurzu v Novém Boru, který byl zahájen 30. srpna 2018.

Akreditovaný kurz v rozsahu 72 hodin realizuje nezisková organizace Rodina v centru v rámci projektu s Rodinou k inkluzi. Metoda Persona Dolls je vhodná pro děti od 3 – 9 let. Učí dospělé neříkat „on to tak nemyslel“  nebo „to bude dobré, nic se nestalo“ v situacích, kdy se děti vzájemně zraňují předsudky. Panenka vede děti ke vzájemné empatii a učí je pojmenovat vlastní myšlenky a pocity.

Během devíti výukových dnů si budou pedagogové vyrábět vlastní panenku, vytvoří jí životopis a vdechnou jí život. Budou se učit techniky práce s panenkou a dětmi tak, aby se ve škole stala prostředníkem mezi učitelem a dítětem nebo mezi dětmi samotnými. Osvojí si 4 principy vědomé práce s předsudky.

Metoda přišla do České republiky v roce 2012 a v roce 2015 byli proškoleni první certifikovaní lektoři. „Je to metodika osvědčená praxí v zahraničí i v České republice. Jsme rádi, že se nám podařilo pozvat certifikované lektory z Člověka v tísni přímo do Nového Boru a že naši učitelé a děti budou panenku využívat ve školách při výuce. Díky projektu jsme tak získali vzdělání pro novoborské učitele v hodnotě necelých 200 000 Kč. “ řekla Petra Vlčková, ředitelka Rodiny v centru.

Projekt S rodinou k inkluzi realizuje Rodina v centru na novoborských základních a mateřských školách.  V průběhu následujících tří let budou poradci pracovat s rodiči, dětmi a mládeží, které jsou ohroženy socioekonomickým znevýhodněním a zároveň žijí v kulturně odlišném prostředí.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a je podpořen Agenturou pro sociální začleňování.