Petra Kotešovicová – 4. stránka – Rodina v centru

Projekt S rodinou proti dluhům

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007808 Tématem projektu je komplexní podpora obyvatel Nového Boru při předcházení špatné finanční situace a efektivní řešení nevhodného zadlužení a předluženosti prostřednictvím spolupráce lokálních organizací, nabídkou skupinových vzdělávacích […]

Autor: Petra Kotešovicová

Rubriky

Odebírat novinky

Menu