Doučování v době pandemické

Přinášíme rozhovor s Lucií Šubertovou, která v Rodině v centru pracuje jako externistka a doučuje děti. Lucie je učitelka v malotřídce na Základní škole v Jablonném v Podještědí, učí děti od první do třetí třídy. Lucie vystudovala speciální pedagogiku a na této speciální škole začínala jako asistentka.

Jak jste se dostala k doučování dětí?

S Rodinou v centru spolupracuji asi 7 – 8 let. Během studia jsem si hledala brigádu a nakonec jsem začala pomáhat v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Vafle. Později jsem pracovala i v pěstounském středisku. Po škole jsem nastoupila v Jablonném jako asistentka a pracovala jsem na snížený úvazek. Hledala jsem něco, čím bych si mohla přivydělat a co by mělo smysl.

Kolik hodin týdně doučujete?

Teď je dost náročné, je to třeba 14 hodin týdně. Odpoledne mám až čtyři děti za sebou. Jedno dítě obvykle chodí 2 x 45 minut týdně. Na jaře, když byly školy zavřené poprvé, jsem doučovala okolo šesti hodin týdně. Doučování nebylo tolik potřeba, nebo se nevědělo, které děti jej vlastně potřebují, protože kontakt mezi školou a rodinami byl omezený.

Jaké děti nejčastěji doučujete?

To je různé, vlastně všechny děti ze základní školy, z druhé a třetí třídy, ale i sedmáky nebo osmáky. Jsem učitelka prvního stupně a učení větších dětí je pro mě časově náročnější. Nemám tolik podkladů a příprava mi zabere více času. Děti se na doučování často střídají. Chodí třeba půl roku, doženou, co potřebují, a pak zase přijdou nové. Někomu doučováni stačí a hned se chytne, ale pro jiné děti je to málo.

Jaké změny na dětech pozorujete za ten rok, kdy se vzdělávají převážně doma?

Celkově mám pocit, že děti ztrácí pracovní návyky. Nechce se jim učit se a pracovat. Najednou jsou pro ně dvě nebo tři hodiny denně hodně. Přitom když chodí do školy, jsou tam i šest a více hodin.  Ve škole s dětmi neustále opakujeme. Teď to není možné a žáci více zapomínají. Mám pocit, že čas, který jsem do výuky vložila, není vidět. Na druhou stranu jsou děti, které se mnou spolupracují dlouho a pravidelně, a ty se zlepšily. Mám klučinu, který je teď ve druhé třídě. Přišel na doučování ke konci minulého školního roku, kdy končil první třídu. Matematika mu šla bez problémů, ale v češtině měl velké obtíže. Během jarního uzavření škol neměl on-line výuku. Paní učitelka jim zadávala úkoly a v češtině to sám nezvládl. Trénovali jsme čtení a psaní, ale chlapci to nešlo. Měl problémy s psacím písmem. Vůbec nevěděl, jak se které písmeno píše. Mohl nahlížet do tabulky s písmeny, ale i přesto nebyl schopen napsat slovo. Vidím, jak se zlepšil, písmenka se naučil a píše slova i věty bez tabulky. Postupně doháníme, co zameškal.

Jak s dětmi na hodinách doučování pracujete?

To je různé a vychází to z potřeb dětí. Některé se doma neučí. S těmi dělám úkoly, které jim zadala paní učitelka ze školy. Pak jsou děti, které doma pracují, ale potřebují látku dovysvětlit, protože jim distanční výuka nestačí.

Jak se k Vám děti na doučování dostanou?

Většinou je to na doporučení učitele. Učitel zaznamená, že dítě ve výuce nestíhá nebo neodevzdává úkoly, obrátí se na Poradkyně pro rodiče, které pracují na všech základních školách v Novém Boru, a poradkyně zařídí doučování. Výhoda je v tom, že děti za doučování neplatí, je určené hlavně žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jsou ale i děti, které samy projeví zájem. Cítí, že jim chybí učitel. Jindy se o doučování zajímají i rodiče, když zjistí, že to dítěti ve škole nejde, nebo si sami neví rady a nedokážou dětem s distanční výukou pomoci.

Myslíte, že je doučování pro děti důležité?

Určitě má velký význam tam, kde je zájem ze strany dětí a rodiče jim látku nedokážou podat. Učitel přece jen ví, jak na to. Neumím říct, jaký význam to má dlouhodobě. To se teprve ukáže. Uvedu příklad holčiny ze 7. třídy, kterou teď doučuji. Na online výuku se připojuje velmi málo a domácí přípravě a úkolům nevěnuje moc pozornosti. Dvě hodiny intenzivního doučování týdně jí asi nebude stačit. Nevím, jestli to zvládne a bude mít na co navazovat v 8. třídě. Nevím, co s takovými dětmi bude? Ministerstvo školství chystá prázdninové doučovací kempy, které budou zdarma. Každopádně je to výzva pro nás učitele i děti a nemusí to dopadnout špatně.

Rodiče a děti mohou doučování čerpat bezplatně díky projektu S rodinou k inkluzi, (Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008505), který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.