Jak včas rozpoznat, že dítě potřebuje pomoc odborníka?

Beseda zaměřená na rozpoznání toho, co je v chování dítěte “v normě” a co už ne. Co zvládneme sami v rámci rodiny a co je už za našimi možnostmi? Jak poznat, že je třeba vyhledat odbornou pomoc? Změny chování dítěte mohou být signálem něčeho závažnějšího, co se děje v životě dítěte. Nemusí souviset jen s pubertou, či zamilováním. Děti se nesvěřují se vším, co prožívají, svým rodičům. Na koho se obrátit, když potřebujeme odbornou pomoc?

To vše vysvětlí Mgr. Veronika Lošťáková. Koukněte se na profil lektora.

Další podrobnosti a možnosti přihlášení najdete letáku. 

ČTVRTEK 16. 5. 2019 od 16.30 hodin v DDM Smetanka. 

Aktivita je součástí projektu s názvem S rodinou proti vyloučení, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007814.

Mateřské centrum