Novoborsko pro Ukrajince

Kurzy českého jazyka pro dospělé s přidruženým programem pro děti probíhaly v Domě rodiny po celý rok s přestávkou během letních prázdnin. Výuku vedli lektoři, kteří učí Ukrajince česky již od března 2022, Mgr. Ivo Čermák a Ing. Marcela Meidingerová. I nadále byla do výuky českého jazyka přidružena sociokulturní výuka, kdy se Ukrajinci dozvídali potřebné informace o specifikách života v České republice. Průměrná účast na výuce v Novém Boru byla 9 studentů, jednalo se o dospělé nebo dospívající.Skupina přátel, která se vytvořila kolem kurzů češtiny, uskutečnila 13 česko-ukrajinských volnočasových akcí. Jednalo se o vaření, velikonoční tvoření, oslavu ukrajinských Velikonoc v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru, během které pan farář R.D. Ing. Pavel Morávek požehnal ukrajinským rodinám tradiční ukrajinský pokrm pascha, a následovala konzumace ukrajinských svátečních specialit v zahradě Domu rodiny. Proběhlo společné setkání se sousedy žijícími v okolí Domu rodiny, společné vánoční pečení a tvoření pro děti, uskutečnily se dva skupinové výlety, jeden na pevnost Königstein a druhý do historického města Bautzen.

Ukrajinci využívali služeb Občanské poradny, ve které jsme jim pomáhali s řešením potíží ohledně humanitní dávky, bankovní identity, prodloužení dočasné ochrany, pojištění. Získávali informace z oblasti školství a zdravotnictví. Pomáhali jsme se sestavováním životopisů, hledáním zaměstnání a nostrifikací vysokoškolských diplomů. Probíhalo doučování a příprava žáků k přijímačkám na střední školu v rozsahu 43 hodin.

Psychologické poradenství podávala ukrajinská pracovnice Člověka v tísni v prostorách Domu rodiny v rámci naší Rodinné poradny v počtu 72 konzultací.

Převážná většina ukrajinských občanů žijících na Novoborsku je zaměstnána nebo provozuje vlastní živnost, bydlí v komerčních bytech, děti navštěvují školy, mnozí teenageři souběžně chodí do české školy a online na Ukrajině. Rodiny se zde naučily žít, zapojují se do kulturních akcí a našly si zde přátele.

Děkujeme Nadaci Via za dlouholetou podporu při pořádání aktivit pro ukrajinské rodiny.

Курси чеської мови для дорослих із супутньою програмою для дітей проходили в Домі Родини протягом року з перервою на літні канікули. Уроки проводили викладачі, які з березня 2022 року викладають чеську мову для українців Іво Чермак та Марцела Мейдінгерова. Викладання чеської мови й надалі супроводжувалося соціокультурним навчанням, де українці отримали необхідну інформацію про специфіку життя в Чехії. Середня відвідуваність уроків у Новому Бору становила 9 учнів, як дорослих, так і підлітків.

Навколо курсів чеської мови сформувалася Група друзів та було організовано 13 чесько-українських заходів дозвілля. А саме: спільне готування став, великодні забави, святкування українського Великодня в церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Новому Бору, під час якого священник Павел Моравек освятив традиційні українські великодні страви і паски, після чого відбулося святкування в саду Дому Родини. Також були такі заходи: спільна зустріч із сусідами, які проживають неподалік Дому Родини; спільне різдвяне випікання та майстрування для дітей; дві групові поїздки, одна до фортеці Кенігштайн та друга до історичного міста Баутцен.

Українці користувалися послугами „Бюро консультацій для громадян“, де ми допомагали їм вирішувати проблеми, пов’язані з гуманітарними пільгами, ідентифікацією в банку, продовженням тимчасового захисту, страхуванням. Вони отримали інформацію зі сфери освіти та охорони здоров’я. Ми допомогли зі складанням резюме, пошуком роботи та нострифікацією дипломів вищих навчальних закладів. Проведено 43 години навчання та підготовки учнів до вступу в середню школу.

Психологічні консультації були надані українською працівницею неурядової неприбуткової організації „Člověk v tísni“ в приміщенні Дома Родини, в рамках нашого Сімейного консультаційного центру. Всього було проведено 72 консультації.

Переважна більшість громадян України, які проживають у Новоборську, працюють або ведуть власний бізнес, живуть у комерційних квартирах, діти відвідують школи, багато підлітків одночасно відвідують чеську школу та школу онлайн в Україні. Родини навчилися жити тут, брати участь у культурних заходах і заводити друзів.

Послугами  „Бюро консультацій для громадян“ скористалися 55 громадян України

Курси чеської мови відвідували 26 українців

10 українців отримали допомогу психолога Сімейної консультації

4 українських студента проходили індивідуальне навчання

Rok 2023 v číslech

55
ukrajinských občanů využilo služby Občanské poradny

26
ukrajinských osob navštěvovalo kurzy českého jazyka

10
Ukrajinců obdrželo pomoc psychologa v Rodinné poradně

4
ukrajinští studenti byli individuálně doučování

49
dárků pro děti z Ukrajiny bylo rozdáno v rámci vánoční charitativní akce Krabice od bot