ЗУСТРІЧ МАЙБУТНІХ СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Setkání ukrajinských středoškolských studentů se bude konat v Domě rodiny 31. května. Je určené všem, kteří v září nastoupí u nás ke středoškolskému či jinému vzdělávání. Naše odborné poradkyně z programu Inkluze II mají připravené všechny potřebné informace o nabídce škol na Českolipsku, co studenti potřebují, jak a kdy se hlásit. Poskytnou i přehled o vysokých školách v České republ