Středisko pěstounské péče na prázdninovém pobytovém táboře

boy-scouts-151240_1280Organizace Rodina v centru, z.ú. zorganizovala během letních prázdnin pobytový tábor pro děti žijící v pěstounské péči. Tábor trval týden. Konal se ve Sloupu v Čechách a účastnilo se ho 34 dětí ve věkovém rozsahu od 6 do 16 let. Práce s těmito dětmi je specifická. Již z útlého věku si nesou několik těžkých traumat a u většiny dětí jsou diagnostikované poruchy jako např. AD/HD a podobně. O děti se staralo celkem 5 dospělých a 5 praktikantů.

Tábor se vydařil a všichni se vrátili v pořádku domů. Podařilo se nám zrealizovat vše, co bylo  v programu naplánováno. Navštívili jsme představení pro děti v Lesním divadle, užili jsme si bubnování na zahradě, vyrobili jsme erby společně s králem Filipem, který přijel na návštěvu. Také jsme vyráběli mýdla, hodně jsme sportovali a na závěr jsme si užili nakupování ve stáncích na trzích, kde měly děti možnost utratit nasbírané kartičky z celého týdne. Kartičky dostávaly každý den a ti, kteří hodně zlobili, museli i kartičky vracet. Zdolali jsme místní rozhlednu a děti dokonce absolvovaly kurz první pomoci. Nechyběla ani večerní návštěva Sloupského hradu, kterým nás provedl rytíř Vítek. Při závěrečném mejdanu většina dětí předvedla co umí. Někteří tančili nebo zpívali.

Všichni jsme si to společně moc užili a již teď se těšíme na příští rok!!!

Komentáře nejsou povoleny.