S rodinou k inkluzi

Zahájili jsme projekt S RODINOU K INKLUZI, který realizujeme na novoborských základních a mateřských školách.  V průběhu následujících tří let budou poradci pracovat s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy socioekonomickým znevýhodněním a zároveň žijí v kulturně odlišném prostředí. Podpora se zaměří na předcházení školnímu neúspěchu a jeho účinné řešení.

Na základních a mateřských školách v Novém Boru budou působit tři poradci a koordinátoři pro rodiče a tým sedmi mediátorů. Tito odborníci budou řešit školní neúspěch a konfliktní situace ve škole. Budou pomáhat v komunikaci mezi žáky, rodiči, učiteli a ostatními zúčastněnými. Pro děti v předškolním věku bude k dispozici předškolní klub, který připraví děti na vstup do mateřské nebo základní školy. Prostřednictvím projektu bude zajištěno dvanácti pedagogickým pracovníkům vzdělání v nové učební metodě, která pomáhá dětem pochopit postoje ostatních lidí.

Spolupracujícími pedagogickými institucemi jsou MŠ Klíček, ZŠ Náměstí míru, ZŠ Gen. Svobody v Arnultovicích a ZŠ Praktická Nový Bor. Předškolní klub působí v areálu bývalé nemocnice v Komunitním centru Rodiny v centru.

V průběhu projektu dostane odbornou pomoc 50 dětí a 100 rodičů z výše zmíněné cílové skupiny. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Potřebujete-li podpořit a poradit, neváhejte se obrátit na poradkyně a koordinátorky pro rodiče:

Viera Traupová, tel.: 608 001 248, email: traupova@rodinavcentru.cz

Barbora Wünschová, tel.: 608 001 878, email: wunschova@rodinavcentru.cz

Kateřina Gáborová, pedagožka předškolního klubu, tel.: 775 601 964, email: klub@rodinavcentru.cz

Komentáře nejsou povoleny.