PROČ A KDY VYUŽÍT MEDIACI

Za měsíc duben se ve Středisku péče o ohrožených rodin uskutečnilo celkem 32 hodin psychologických konzultací. Dalšími službami, které rodiny využívaly, jsou mediace, případové konference, asistované předávání a kontakty, poradenství finanční (dluhové), pedagogické a řečové.

Mnozí z vás možná přemýšlí, co si vlastně představit pod pojmem mediace. Mediace je setkání znesvářených stran, které se pokouší za pomoci školeného mediátora vyřešit vzájemný spor mimosoudní cestou. Výstup z mediace představuje mediační dohoda, která je akceptována soudem. Ve Středisku péče o ohrožené rodiny řešíme především spory týkající se nastavení budoucí péče o děti, ale tento nástroj pro řešení konfliktů lze využít v mnoha oblastech občanského práva, kde účastníci dokáží společně komunikovat a mají vůli domluvit se. Výhodou mediace je rychlost, diskrétnost a nízké ekonomické náklady. Všechny služby realizujeme ve spolupráci s OSPOD Nový Bor a pro klienty jsou zdarma.

Komentáře nejsou povoleny.