Aktuality

 

Děti, rodiče a kamarádi, bývalí klienti a přátelé….

zveme vás na návštěvu do Klubu Vafle. 

Zjistíte, jak to u nás vypadá a jak to tu chodí. Třeba potkáte staré známé.
Nebo nové kamarády. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 2017 

Ve čtvrtek 26.10. pracovníci společně s klienty NZDM Vafle společně trávili čas na Haloweenské nocovačce. Programem přespávání byl divadelní workshop, dlabání dýní, malování haloweenských motivů na obličej, vaření společné večeře a strašidelný film.

edukativní výlet:

Ve středu 4.10. jsme vyrazili s klienty na výlet k památníku Rumburské vzpoury v Novém Boru. Výletu se zúčastnili 4 klienti ve věku 6 až 12 let. Společně jsme si řekli zajímavosti a základní informace, které jsou s Rumburskou vzpourou spojené. Byli jsme na Lesním hřbitově, kde je umístěn památník a rumburští hrdinové jsou zde pohřbeni. Také jsme se podívali na místo, kde byli aktéři rumburské vzpoury popraveni.

Fotografie zde .

Ve čtvrtek 5.10. jsme v našem klubu Vafle měli podzimní tvoření. Do tvoření se zapojilo 6 klientů z NZDM Vafle ve věku 6 až 12 let. Měli jsme připravené kaštany, barevné listí a šípky, která nám děti nasbíraly.  Společně jsme vytvořili barevné obrazy a zvířátka z kaštanů. Do tvoření se zapojilo 6 klientů z NZDM Vafle.

Fotografie zde .

RUM   20171026_201531

 

 

 

ZÁŘÍ 2017

V tomto měsíci proběhlo na klubu:

beseda:

Dne 21.9.2017 proběhla v Klubu Vafle beseda na preventivní téma „Drogové nebezpečí kolem nás“. Akce se zúčastnilo 5 dětí ve věku 6-11 let. V besedě jsme se především zaměřili vzhledem k věku klientů na jejich znalost nebezpečí, které drogy přináší. Pak jsme doplnili to, co o drogách vědí a zdůraznili jsme především i škodlivost obecně tolerovaných drog tedy kouření a alkoholu.

Zde se můžete podívat na fotografie z besedy a taky našich dalších akcí.

20170921_150643

 

 

 

 

SRPEN 2017

Ani v druhé půlce prázdnin jsme s akcemi pro klienty nešetřili. Proběhlo několik výletů a workshop zaměřený na péči o zvířata.

Edukativní výlety:

„Koupaliště Sloup v Čechách „Akce se zúčastnilo 6 klientů. Součástí tohoto výletu bylo seznámení se s bezpečným pohybem ve vodě a chováním mezi větším množstvím lidí. I přesto, že s námi byli klienti, kteří neumí plavat, vše proběhlo v pořádku.

„Putování za Polevskými obry“ Akce se zúčastnilo 5 klientů. Cílem tohoto výletu bylo seznámení klientů s okolím Nového Boru. Při našem putování jsme se dozvěděli informace o dendrologii a taxonomii stromů. Díky interaktivním tabulím klienti plnili různé úkoly spojené s určování druhů stromů.

„Poznáváme houby“ Akce se zúčastnili 4 klienti. Společně s klienty pracovníci vyjeli do nedaleko vzdálené Jedlové. Klienti se učili poznávat houby hlavně tedy ty jedlé.

Workshop:

„Co nevíme o koních“ Akce se zúčastnilo 7 klientů. Během workshopu jsme se od zkušené jezdkyně dozvěděli, jak se o koně starat, nebo kolika let se koně dožívají. Poté si klienti vyzkoušeli čištění, krmení a jízdu na koni.

IMG_20170809_103715    IMG_20170802_142144IMG_20170815_123959    IMG_20170816_131209

 

 

ČERVENEC 2017

V první půlce prázdnin jsme s klienty vyjeli na „pobytovou akci“. Ubytováni jsme byli na Malé skále v období 10. – 13.7. 2017. Pobytovky se účastnilo celkem 10 klientů ve věku 7 až 13 let. Cílem pobytovky bylo vyvést klienty mimo jejich přirozené působiště a umožnit jim mít „zážitek“ poznání kraje, ve kterém žijí, upevnění vztahů mezi klienty i mezi pracovníky. V rámci pobytovky proběhlo několik výletů a workshopů.

Edukativní výlety:

Vranov Pantheon s cílem přiblížit historii Českého ráje a poznat krajinu Maloskalska. Dále navštívili  Dlaskův statek s cílem seznámit klienty s historií bydlení a osídlení na malostkalsku na přelomu 18/19 století. Navštivili jsme i Muzeum českého ráj s cílem interaktivní formou seznámit klienty s florou a faunou českého ráje. Další zastávka naší pobytové akce byla zřícenina hradu Frýdštejn. Kromě historie a přírody byl úkol pro naše klienty zjistit k jakému účelu byl ještě hrad používán.

Tvůrčí a vzdělávací workshopy:

Čteme si pohádky Akce se zúčastnilo 5 klientů. V dnešní době plné moderní technologie se už doma moc nečte. Proto jsme připravili workshop s knihovnicí. Paní knihovnice si pro klienty připravila zábavnou a naučnou formu opakování tradičních pohádek, jako je Perníková chaloupka, Karkulka a další. S klienty pohádky postupně četla a poté si jednu z pohádek klienti vybrali, vyrobili si své kulisy a postavy a pohádku si zahráli. Díky tomuto workshopu jsme zjistili, že klienti zmiňované pohádky skoro neznají a potřebují si procvičovat čtení.

„Den s mineralogem“ Akce se zúčastnilo 10 klientů. Během tohoto workshopu si naši klienti vyzkoušeli práci mineralogů. Kdy hlavním přínosem tohoto workshopu bylo nejen poznání této profese, ale i profesí úzce spojených. Klienti si například vyzkoušeli práci archeologa, kdy na připraveném místě odkrývali kostru dinosaura. Také odlévali ze sádry nalezené zkameněliny. Nejvíce naše klienty zaujalo rýžování českých granátů a olivínů pomocí profesionálních rýžovacích pánví.

„Votrubcův lom“ Akce se zúčastnilo celkem 10 klientů. Tento workshop se zaměřoval také na kameny, konkrétně acháty. Po zapůjčení odpovídajícího náčiní jsme se vydali pod vedením pana Votrubce do lomu pod Kozákovem. Tam jsme si vyzkoušeli v nepřeberném množství kamenů a odpadní sutě nalézt svůj kámen. Díky panu Votrubcovi jsme si uvědomili, že vše kolem nás není jen kamení, ale i malé a krásné achátové pecky. Každý z nás si nějaký svůj kámen našel. Naše úlovky jsme pak vlastními silami zaleštili na příslušných strojích.

Tvoříme z papíru“ Akce se zúčastnilo 10 klientů. Během rukodělného workshopu si klienti pod vedením zkušené výtvarnice vyzkoušeli různé origami techniky. Tento workshop byl zaměřen na zvýšení motorické dovednosti našich klientů.

„Nebojme se vody“ Akce se zúčastnilo 10 klientů. Během tohoto workshopu jsme se s klienty zaměřili na bezpečnost u vody. Toto téma je o prázdninách velice aktuální. Řekli jsme si pár bezpečnostních pravidel při pobytu ve vodě. Na tuto besedu navazovalo sjíždění řeky Jizery na raftech. Pro většinu klientů to byla první zkušenost s rafty. Nikdo se však nemusel bát, všichni jsme obdrželi záchranné vesty. Po 3 hodinách jízdy a zvládnutí jednoho jezu jsme bez újmy aktivitu zdárně ukončili.

besedy:

„Bezpečnost provozu na silnicích a cyklostezkách“ Akce se zúčastnilo 10 klientů. Během této besedy jsme si řekli základní pravidla pohybu po veřejných komunikacích a cyklostezkách. Po tomto bloku jsme s klienty vyrazili na 7km jízdu kolem Jizery. Díky helmám, které byly ze začátku odmítány, se nic při jednom pádu jednoho z klientů nestalo. Všichni jsme tak viděli, proč je dobré mít helmu na kole či koloběžce.

„Rizika na facebooku“ Akce se účastnilo 9 klientů.Cílem této akce bylo seznámení se s riziky facebooku. S klienty jsme si řekli, jak správně si svůj účet zabezpečit. Dále jsme se bavili, jak může být nebezpečné, když si do přátel přidá klient cizího člověka. Jedním z dalších bodů besedy bylo posílání intimních fotografií. Nakonec besedy jsme si přečetli reálné příběhy lidí, které mají negativní zkušenosti spojené s jejich používáním facebooku.

20170710_160120    20170712_155759    20170713_100113    20170713_105220

 

ČERVEN 2017

V tomto měsíci proběhla na klubu preventivně výchovná beseda na téma:

Rizika kouření“

Besedy se zúčastnilo 7 klientů. Mnoho klientů nejen u nás začíná s kouřením ve velice brzkém věku. Proto jsme besedu zaměřili na kouření a jeho rizika. S klienty jsme si pověděli, co kouření dělá s naším tělem a jaké rizika sebou kouření přináší.

Dále proběhly dva tvůrčí a vzdělávací workshopy. Jedním z nich byl workshop s názvem:

„Staň se malým trenérem“

Akce se zúčastnilo 6 klientů. Cílem akce bylo seznámit se s prací „trenéra“ a dát možnost klientům představit a předat jejich zkušenosti s hraním stolního fotbalu, který je u nás vyhledávanou volnočasovou aktivitou. Při této akci se ukázal rozdílný přístup ke splnění daného úkolu a udržení chování v daných mezích.

Druhý workshop s názvem:

„Třídíme odpad „

Akce se zúčastnilo 5 klientů. Cílem této akce bylo opakování, kam jaký odpad patří a jak správně odpad třídit. Součástí tohoto workshopu byla výroba vlastních odpadkových košů. Každý klient pak dostal pracovní list, na kterém bylo přiřazovaní různých odpadků do odpovídajících popelnic.

20170627_143228    20170628_161645    IMG_0339   IMG_0382

 KVĚTEN 2017

V tomto měsíci proběhly na klubu dvě preventivně výchovné besedy na téma:  

„Romové“ 

Besedy se zúčastnilo 8 klientů. Klienti se během akce dozvěděli o historii romské kultury. Povídali jsme si o romských osobnostech, jako je například David Dudáš či Věra Bílá. S klienty jsme si poté pustili romský film.

„Pracovně právní minimum – Chci na brigádu, jak na to? „

Besedy se zúčastnilo celkem 12 klientů. Klienti se během besedy seznámili se zákoníkem práce. Dále se tato beseda zaměřovala na možnosti brigád v letních měsících. Největším přínosem pak bylo zodpovězení otázek, které měli klienti předem připravené, jako například proč je dobré mít pracovní smlouvu a rizika práce na „černo“ atd.

18870559_370741159994527_74837027_o    18901155_370741546661155_834037684_o

 

 

DUBEN 2017 

V dubnu jsme s klienty vyrazili poprvé do Prahy!

Edukativní výlet:

„Human body + mořský svět“ Klienti měli možnost navštívit unikátní výstavu, která ukazuje složení lidského těla, kosterní systém, svalstvo, vývoj atd. Tato výstava jim pomohla upevnit učivo základní školy a pochopit co se děje v lidském těle. Odpoledne měli možnost navštívit výstavu Mořský svět. Akce se zúčastnilo 6 klientů.

Klienti se zapojili do celonárodní akce „Ukliďme Česko“.  Akce navazovala na národní projekt a byla organizována ve spolupráci s městem Nový Bor. Pro klienty byla nejdřív připravena beseda na téma ekologie a třídění odpadů, návazně na to šli do terénu, kde se účastnili veřejného úklidu prostor sídliště. Po úklidu jsme společně opékali buřty.  Akce se zúčastnilo 10 klientů.

18142733_120332000378810189_708821328_n    18142774_120332000420570633_258855279_n   18136952_120332000370896582_1560767177_n    18143150_120332000375990984_666971738_n

 

 

BŘEZEN 2017

V březnu proběhl na klubu workshop zaměřený spíše na dívky, výlet a beseda pro starší klienty.

„Poznáváme svět – IQ Landie“ Výletu se zúčastnilo 9 dětí. Děti se zábavnou formou dozvěděly, jak funguje svět vědy a techniky. Mnoho věcí si mohly vyzkoušet a zažít, to jim pomohlo více si upevnit znalosti získané ve škole.

„Příprava na budoucí povolání – Chceš být kadeřnice?“ Workshopu se zúčastnily 4 klientky. Interaktivní formou se dozvěděly, jaké dovednosti potřebují k výkonu profese profesionálního kadeřníka či kadeřnice a jak probíhá příprava na toto povolání. V rámci workshopu si mohly vyzkoušet jak správně manipulovat s kadeřnickými nástroji, nebo jaké druhy účesů existují. Děti tím získaly konkrétní zkušenost o tomto povolání.

„Psychické poruchy a sexuální úchylky“ Celkem se zúčastnilo 6 starších klientů, které si toto téma zvolilo samo. Cílem besedy bylo zodpovězení otázek klientů, které o tomto tématu měli, naučit je, jak rozpoznat, že se jedná o poruchu nebo úchylku a dát jim informaci na koho se obrátit nebo jak reagovat, když se s něčím podobným setkají. Beseda byla doplněna o soutěž ve vyplňování tajenky, ve které si klienti upevnili důležité pojmy.

 

20170331_163219    20170331_173812

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

ÚNOR 2017

V únoru proběhla první společná nocovačka s NDZM Mimoň. Nocovačky se účastnilo celkem 20 klientů ve věku 6 – 13 let. Akce proběhla za účelem navázání spolupráce mezi kluby, umožnit klientům získat nové kontakty a navázat vztah s vrstevníky. Během nocovačky jsme společně vařili, zahráli si fotbálek, věnovali jsme se preventivnímu tématu a následně si zahráli společnou hru, promítali si film.

„Negativní dopad rasismu na společnost“ Akce se zúčastnilo celkem 21 dětí. Cílem bylo vysvětlit dětem pojem rasismus, jakým způsobem se projevuje a proč je důležité bojovat proti rasismu. Děti říkaly, jestli se s tím již někde setkaly a jak reagovaly, jak to na ně působilo a jak správně reagovat na projevy rasismu.

16730610_1250947251654390_7726247881801124623_n 16806708_1250949554987493_961946157024188740_n1 16807548_1250947138321068_4981824328385896338_n 16830798_1250947491654366_4357286428214055996_n

 

 

LEDEN 2017 

NZDM VAFLE USPOŘÁDALA V NOVÉM BORU PRVNÍ TURNAJ VE FOTBÁLKU

Akce proběhla v pátek 27.1. 2017 v prostorách nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NZDM Vafle. Turnaje se účastnily celkem 4 nízkoprahové kluby a to: NZDM Klec z Liberce, NZDM Centrum Lampa z Mimoně, Klub KOULE z České Lípy a samozřejmě NZDM Vafle. Zápasy odehrálo 26 hráčů ve věkové kategorii 10 – 14 a 15 a více let. V mladší kategorii zvítězily děti z NDZM Vafle a ve starší kategorii zvítězili klienti Klubu KOULE z České Lípy. Turnaje proběhly pod vedením profesionálního hráče, trenéra a reprezentanta České republiky ve foosballu, Matěje Volka z Prahy. Součástí akce byla i exhibice Matěje, který klientům ukázal základní techniky, triky a seznámil je s oficiálními pravidly. Turnaj byl zahájením plánované ligy „nízkoprahů“, která funguje již ve Středočeském kraji. „Liga slouží především ke zvýšení motivace klientů k práci na sobě sama, musí dodržovat stanovená pravidla, učí se spolupracovat v rámci týmu a dodržovat základy slušného chování a disciplíny“, říká Matěj.  Rádi bychom vytvořili fotbálkovou ligu i u nás v Libereckém kraji za předpokladu, že získáme dostatek financí. V Libereckém kraji by tak vznikl ojedinělý projekt orientovaný na nízkoprahové kluby a tedy na mladé lidi.

Vnímáme tuto aktivitu jako přínosnou především v tom, že se klienti klubů dostanou mimo „svou základnu“, navazují nové kontakty s vrstevníky, přijímají stanovená pravidla za svá, což není v jejich životě úplně běžné, a zažívají úspěch. Fotbálek navíc slouží jako skvělý prostředek, jak se mohou sociální pracovníci dostat blíže ke svým klientům“, říká Oldřich Prokop, pracovník NZDM Vafle.

Děkujeme nízkoprahovým klubům za účast a spolupráci. Rovněž děkujeme Matějovi Volkovi za organizaci turnaje a firmě Rosengart za zapůjčení fotbálku. Věříme, že se opět co nejdříve sejdeme, dodávají pracovníci NZDM Vafle, Nikola Tancošová a Oldřich Prokop.

16195029_1232037173545398_7057475617336279537_n    16406987_1232037533545362_3185913907654241819_n

 

 

 

 

 

 

 

Od 1.1. 2016 jsme registrovanou sociální službou Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – NZDM VAFLE. Na činnost se vztahuje zákon o sociálních službách 108/2006 sb.

 

LISTOPAD

Listopad byl u nás na klubu nabitý akcemi a vzděláváním pracovníků. Poprvé jsme se staršími klienty navštívili jiné nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Konkrétně NZDM T klub v Krásné Lípě. Cílem návštěvy bylo poznat fungování jiného klubu, navázání spolupráce mezi kluby a především zahrát si mini turnaj ve fotbálku.

Mladší klienti vystoupili na  sv. Martina v kostele svatého Ducha v Arnultovicíh, kde společně zaspívali několik písní za doprovodu naší dobrovolnice Marušky Gergelové. V listopadu proběhl i jeden výlet a to do bazénu v České Lípě.

Pracovníci klubu vyjeli na několik školení, aby své znalosti a schopni stále rozvíjeli. Ve dnech 23. – 25. 11. 2016 úspěšně absolvovali „Oborové minimum nízkoprahových sociálních služeb“. Kurz byl realizován Českou asociací streetwork, z.s. .

Na fotografie se můžete podívat zde.

1478854950285

 

 

ŘÍJEN 

V Říjnu proběhla kormě klasických klubů a terénu nocovačka pro mladší klienty. Společně jsme vařili, vyřezávali dýně, povídali si o Haloweeenu a dušičkách, zahráli si aktivitu a následně povídali o Bezpečnosti na silnicích, zpívali písničky, které zazní na akci sv. Martina 11.11. a samozřejmě jsme se koukali na filmy. Nocovačku jsme si všichni užili.

Fotografie nazleznete zde.

IMG_20161027_182918

 

ZÁŘÍ

Po prázdninách jsme opět najeli na režim klasické otevírací doby a pravidlených programů. V září jsme se společně rozhodli pro koupi boxovacího pytle, který bude na klubu využíván k pravidelným tréningům kickboxu. Úvodní hodina do tohoto sportu proběhla na klubu pod vedením pana Jiřího Horváta, který se svými svěřenci představil klientům základy kickboxu a filozofii bojového sportu. Klienti si po sléze mohli box vyzkoušet. Ve stejný den proběhlo setkání pod vedením zástupců Agentury pro sociální začleňování s naší mládeží. Schůzka proběhla s cílem zjistit co mladí lidé v Novém Boru potřebují, co jim chybí, co by chtěli zlepšit a co jim vadí. Tématy schůzky byly – škola, práce, volný čas.

Fotografie si můžete prohlédnout zde .

DSC_0546

 

SRPEN 

V srpnu jsme s klienty vyjeli na výlet na Jedlovou. Navštívili jsme dětský pěvecký soubor Čhavorenge pod vedením Idy Kelarové. Na fotografie se můžete podívat zde.

Na klubu proběhla nocovačka, kde jsme s mladšími dětmi společně vařili, debatovali na téma „Tolerance“, hráli noční hru a sledovali filmy. Na fotografie se můžete podívat zde.

Preventivní téma „Tolerence“ jsme zakončili výletem do Brna do Muzea Romské kultury. Na fotografie se můžete podívat zde.

20160811_154309

 

ČERVENEC 

V prvním měsíci prázdinim jsme s klienty vyjeli na pobytovku do Starých splavů od 11.7. – 14.7. 2016. Ubytovaní jsme byli v chatkách. Během pobytu jsme navštívili Aqua park, projížděli jsme se na koních, zabubnovali si na bubenickém workshopu s panem Kalvínem ze skupiny Řemdich, ušli pěkných pár kilometrů po okolí Máchova jezera, vyšli na kopec Borný a mnoho dalšího. Pobyt jsme si všichni skvěle užili.

Na fotgrafie se můžete podívat zde.

Na konci července jsme se s mladšími kliety bavili o cestování o jeho výhodách a nevýhodách, o různých národech a kulturách. Povídání jsme zakončili výletem na zámek v Horní Libchavě, kde jsme si prohlédli výstavu cestovale Oldřicha Kiliána.

Na fotografie se můžete podívat zde .

DSC_0385

 

 

ČERVEN  

V červnu jsme s mladšími kliety klubu oslavili Den dětí. Plavili jsme se po Máchově jezeře a navštívili jsme v Doksech zoopark. Výlet jsme si všichni užili.

Fotografie naleznete zde.

Na klubu stále pracujeme na výrobě vlastního nábytku a výmalbě. Máme hotový stůl s mini knihovničkou :). V červnu jsme také společně plánovali „pobytovku“ v Doksech, kam pojedeme 11. – 14.7. 2016. Naplánované máme ubytování v chatkách, výlety v okolí i mimo něj a mnoho dalšího.

Fotografie naleznete zde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

KVĚTEN 

V květnu proběhl na klubu workshop Tattoo, který nám zajistilo studio www.tattoooliver.cz z České Lípy. Klieti si mohli vyzkoušet tetovat strojkem, dozvěděli se vše, co obnáší práce tatéra, historii tetování, prevence tetování atp . Workshop měl na klubu velký úspěch. Plánujeme druhé poračování!

Fotografie naleznete zde.

Na klubu pracujeme všichni na výmalbě, která se nám už pěkně rýsuje 🙂 .

Fotografie naleznete zde .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

DUBEN

V dubnu jsme začali pracovat na vybavení a vyzdobení klubu, tak aby se nám v něm dobře pobývalo. Začali jsme pomalu malovat zdi, obrušovat dřevené stoly apod.

Účastnili jsme se akce Ukliďme svět! Vzali jsme velké pytle, rukavice a vydali se do ulice Nemocniční. Celkem jsme naplnili 5 pytlů během cca 1,5 hodiny. 🙂

Naplánovali jsme nocovačku na květen pro starš klienty.

Fotografie naleznete zde .

DSC_0214

 

BŘEZEN

V březnu jsme s dětmi vyjeli do bazénu v České Lípě. Na klubu proběhla „velikonoční“ nocovačka, kde jsme s klienty malovali vajíčka, povídali o velikonočních tradicích, pletli pomlázky, vařili a dívali se na film.

V březnu jsme se také přestěhovali do nové, větší místnosti, kde se ještě „zabydlujeme“.

Více fotografií z bazénu naleznete zde . Z nocovačky zde .

DSC_0150

 

ÚNOR

V únoru jsme se seznamovali se změnami, které na klubu nastaly. Plánovali jsme společně akce na březen – plánujeme výlet do bazénu a nocovačku pro mladší děti na téma Velikonoce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

LEDEN  

V lednu proběhla v klubu beseda na téma „SEX“. Besedy se zúčastnili kluci. Povídali jsme si o rizikách sexu, právním rámci, předsudcích týkajících se homosexuálů a podobně.

Díky příznivému počasí jsme mohli vyrazit i ven, kde jsme hráli fotbal a kluci posilovali 🙂 .

Od ledna také docházíme každé pondělí do tělocvičny v Arnultovicích. Tělocvičnu nám poskytla ZŠ Arnultovice.

Fotografie z klubu naleznete zde .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

VOLNOČASOVÝ KLUB V ROCE 2015 

 

Od nového roku  2015 se aktivity volnočasového klubu mění a rozšiřují. Mění se i otevírací doba volnočasového klubu. Nově jsme také navázali spolupráci se studentkami středí školy Sklářské v Novém Boru. Studentky povedou nové kroužky v klubu. Novými aktivitami jsou – VÝTVARNÝ KROUŽEK, SPORTOVNÍ KROUŽEK A TANEČNÍ KROUŽEK, KTERÝ NAVAZUJE ČINNOST Z LOŇSKÉHO ROKU. Volnočasový klub je určený dětem ve věku 7 – 19 let.

Volnočasový klub  je součástí projektu „Podpora vzdělávání romských dětí a mládeže v Komunitním centru v roce 2015″.

Projekt finančně podpořili Nadační fond Albert v rámci grantového programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ 2015, MŠMT, Liberecký kraj. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb_veta

 

albertbez názvustažený soubor

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

 

Prosinec 

Prosinec jsme si  dětmi užili výletem do IQ Landie v Liberci, vánočním workshopem  Tvoření s Maruškou, zdobením stromečku apod. Zároveň jsme s dětmi začali plánovat akce na rok 2016.

Fotografie z výletu naleznete zde .

Fotografie z workshopu naleznete zde .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Listopad 

V rámci klubu proběhla v listopadu beseda na téma „drogy a závislosti“. Na připravené kartičky s otázkami děti odpovídaly a následně se rozvinula debata.

Fotografie naleznete zde.

V listopadu proběhla taktéž  „nocovačka“ se staršími dětmi. Společně jsme si uvařili, promítali film o drogové tématice, hráli hry a podobně.

Fotografie naleznete zde .

Dále proběhl workshop s Maruškou Gergelovou, která vede u nás výtvarný kroužek. V rámci workshopu se děti společně naučily různé písně, které 11.11. 2015 předvedly v kostele v Arnultovicích v rámci představení o Svatém Martinovi. Akce byla  pro širokou veřejnost.

Fotografie naleznete zde .

„Listopadový klub “

DSC_0004    DSC_0001

 

Říjen

V říjnu proběhla v klubu „Halloween“ nocovačka s mladšími dětmi. Děti ochutnávaly „jedovatý puding“, vydlabávaly dýně, vyráběly svícny,vařily špagety a  vydaly se na noční hledání pokladu.

Fotografie z akce naleznete zde.

V rámci nocovačky proběhla beseda na téma Šikana a Kyberšikana.

Fotografie naleznete zde .

Taktéž v rámci nocovačky proběhl workshop na téma Zdravé vaření. S dětmi jsme si povídali o zdravém jídle, o svačinách a podobně. Společně jsme uvařili zdravé pomazánky 🙂 .

Fotografie naleznete zde .

Samozřejmě klub probíhal i mimo tyto akce.

Fotografie naleznete zde .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Září 

V září jsme s dětmi společně vymýšleli akce na další měsíce. Momentálně připravujeme několik workshopů na různá témata. Prvním bude taneční workshop – street dance. Také jsme znovu po prázdninách obnovili doučování.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Srpen

V srpnu jsme s dětmi trávili čas předvším venku konkrétně na nedalekém hřišti, hraním různých her apod. V chladnějším počasí jsme byly v klubu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Červenec

V červenci jsme s dětmi měli první „nocovačku“ v tomto roce.

S dětmi jsme si společně uvařili, promítali filmy, hráli hry a pod. Nechyběla ani beseda, kterou jsme pro děti měli připravenou na téma ŠIKANA. Děti byli rozdělené do dvou skupin, kdy jedna představovala oběť šikany a druhá skupina představovala agresora.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Druhá „nocovačka s výletem “

V druhé polovině července jsme také s dětmi vyrazili do bazénu v České Lípě. Vyrazili s námi i odvážlivci, kteří neumí plavat.  Po bazénu jsme s dětmi a s rodiči vyrazili na místní „ovál“, kde jsme společně opékali buřty apod. Den jsme zakončili „nocovačkou“ v klubu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Červen

Od června funguje v rámci volnočasového klubu i sportovní kroužek. Kroužek vede externí pracovník David Řehák, který s dětmi hraje fotbal, košíkovou a další hry. Shází se společně dle domluvy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA      OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výtvarný kroužek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Květen

Volnočasový klub S dětmi jsme strávili čas v klubu i venku. Chodili jsme na hřiště, kde jsme hráli především míčové hry. V klubu jsme hráli stolní hry, fotbálek apod. Také společně plánujeme režim o prázdninách, které budou plné výletů a dobrodružství.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výtvarný kroužek Tvoření v rámci výtvarného kroužku se vztahovalo především k jarní tématice.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Duben

V dubnu jsme s dětmi tvořili, malovali a povídali si na téma jaro v rámci výtvarného kroužku. Také jsme společně vyrobili čarodějnici, která pak byla upálená na akci pro veřejnost. Akci pořádalo Centrum pro rodinu Koblížek. Fotografie z akce naleznete zde . Máme v klubu nový stolní fotbálek. Momentálně nejoblíbenější aktivita dětí i pracovníků 🙂

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Březen

V březnu jsme se s dětmi připravovali na Velikonce. Tvořili jsme, povídali si o velikonočních tradicích, malovali vajíčka apod. Nově máme pro děti v k dispozici dva počítače, které můžou využívat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA     OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Únor

V únoru jsme se věnovali tématu „Kyberšikana“. Na toto téma jsme narazili vzhledem k událostem, které staly dvěma chlapcům ve věku 15 a 16 let z blízkého okolí. Téma jsme „nakousli“ a do budoucna připravujeme pro děti besedu. Darem jsme obdrželi oblečení, které si mohli rodiče, které využívají naše služby, vzít. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Leden

V novém roce zatím činnost volnočasového klubu neobsahuje žádné změny. S dětmi tradičně trávíme volný čas tvořením, hraním her, čtením, počítačem a pod.

 

 

 

 

 

 

VOLNOČASOVÝ KLUB V ROCE 2014 

 

Prosinec

Vánoční tvoření, povídání a ke konci měsíce vánoční besídka. Besídka byla spojená s dětmi z předškolního klubu. O tom, jak probíhala se dočtete v záložce Předškolní klub a nudit se u toho určitě nebude. Děti dostaly mnoho dárků, které se nám podařilo sehnat od dobrovolných dárců, zejména od paní Zdeny Slavíkové, ředitelky dětského domova v Dubé. Děkujeme!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Listopad

S dětmi jsme slavili svátek Svatého Martina. Centrum pro rodinu Koblížek pořádalo akci pro děti a rodiče v místním kostele Svatého Ducha v Arnultovicích. V centru proběhlo tvoření lampionků a poté se rodiče s dětmi vydali na průvod až ke kostelu. V kostele proběhlo menší divadelní vystoupení o Svatém Martinovi. Představení sehrály děti z volnočasového a předškolního klubu společně s místní farářkou. Akce se povedla a děti si jí moc užily

. OLYMPUS DIGITAL CAMERA   IMG_4442

 

Říjen

V klubu proběhly další dvě besedy z programu PEER! Druhou besedou v rámci programu PEER byla beseda na téma „Ekologie – třídění odpadu“. Besedy se účastnilo celkem 5 dětí. Dozvěděly se, co je třídění odpadu, proč a jak třídit odpad. Přednášející měly připravené tématické tvoření, omalovánky, hádanky.  Přednášejícími byly Gabriela Šturcová a Barbora Divišová, studentky

.     

Mimo jiné jsme si s dětmi užívali čas venku, kdy není ještě sníh. Do klubu za námi dorazil Marek Bertalan, student, který se ve svém volném čase věnuje sportu, především fotbalu. S dětmi si zahrál fotbal, naučil je nové triky a připomněl pravidla fotbalu. Nejvíce si den užili samozřejmě kluci

.     

 

Září

V měsíci září jsme se po prázdninách s dětmi začali  opět scházet v našem klubu! Jednou z novinek klubu je , že jsme se zapojili do programu PEER. Slovo peer pochází z anglického jazyka a překládá se jako vrstevník. Jde tedy o vrstevnický program, který může navštěvovat kdokoliv do 20 let. Cílem programu je , aby si vrstveníci mezi sebou předáváli informace a „osvětu“ z oblasti např. prevence drog, prevence kriminality, zdravý životní styl, rodina apod. Ve středu 17.9. 2014 proběhla v klubu první beseda v rámci tohoto programu. Tématem byla „Rodina a lidské tělo“ . Besedy se účastnilo celkem 7 dětí ve věku 7 – 13 let. Přednášely nám Gabriela Šturcová a Barbora Divišová, studentky střední školy Sklářské v Novém Boru obor mimoškolní pedagogika.     

 

HURÁ PRÁZDNINY!

Během července jsme s dětmi zažili mnoho skvělých zážitků!

Týden od 21. – 25.7. 2014

Úterý 2.7. bylo ve znamení dámské jízdy! Pro dívky a ženy z volnočasového klubu jsme připravili „pyžamový večer“. Nechyběly masáže, diskotéka a promítání dívčích filmů. Muži měli přístup zakázán. Více fotografií naleznete zde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ve středu jsme navštívili zvířecí farmu v Chotovicích. Děti si krásně užili místní přírodu a zvířátka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ve čtvrtek jsem si prohlédli Skalní hrad ve Sloupu v Čechách. Dětem se hrad moc líbil. Zavítali jsme i do místního Lesního divadla, kde děti řádili a užívali si.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Více fotografií naleznete zde.

Tento týden jsme ukončili celodenním výletem do liberecké ZOO a Luna parku v Babyloně. Děti byly přímo nadšené! ZOO se jim moc líbila, především těm mladším návštěvníkům. Ti starší si užili řádění v Luna parku. Na výlet jely s námi i maminky, které si den s námi užili stejně jako děti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Týden od 14. – 18.7. 2014

V úterý 15.7. jsme poprvé přespali s dětmi v prostorách klubu. Pro děti jsme připravili den plný her a večer proběhl v duchu promítání filmů. Celkem se účastnily 3 maminky, které nám pomáhaly a 10 dětí. Večer proběhl skvěle i když jsme se při koukání na horor trochu báli. Fotografie z akce naleznete zde.

Ve středu jsme pro děti připravili v areálu hledání „pirátského pokladu“. Děti musely plnit úkoly a podle mapy najít poklad. Děti poklad našly a poté se o poklad spravedlivě rozdělily. Více fotografií naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek jsme s dětmi vyjeli do České Lípy do bazénu. Děti si krásně užily tobogány, vířivku a pořádně si zaplavaly. S dětmi máme v plánu bazén ještě během roku několikrát navštívit.  Více fotografií naleznete zde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Týden jsme ukončili výletem na Jedlovou. Vyšlápli jsme na rozhlednu a dokonce se mezi dětmi našlo pár odvážlivců, kteří překonali lanový park. Nechyběla ani závěrečná jízda na koloběžkách. Výlet jsme si krásně užili!

     

Více fotografií naleznete zde.

 

Červenec

Děti z volnočasového klubu byly na táboře!
Od 7. do 11.7. 2014 jsme s dětmi strávili na příměstských táborech, které organizuje Rodina v centru. Podpořeny finančním darem byly čtyři děti, které dochází pravidelně do volnočasového klubu. Jsme moc rádi, že se podařilo již druhým rokem umožnit těmto dětem pobýt na táboře společně s dětmi, které pochází z odlišnějšího prostředí.  Doufáme, že se nám to podaří i v příštím roce! Děkujeme dárcům, kteří umožnili dětem zažít hezké prázdniny.
Více fotografií naleznete zde.
IMG_1949
Červen
V odpoledním klubu proběhla druhá beseda! Tentokrát na téma „Prevence kriminality u mladistvých“ . Besedu vedl pan Milan Horváth, terénní pracovník a Asistent prevence kriminality v Děčíně. Besedy se účastnilo celkem 12 osob z čehož více než polovina byly děti ve věku 12 – 17 let. Věříme, že beseda byla pro děti přínosem a doufáme, že se nám podaří podobnou besedu znovu uspořádat.
IMG_1231    IMG_1234
Květen
Na začátku měsíce proběhla ve Volnočasovém klubu první beseda! Beseda s názvem „Rom o Romech“ proběhla 2.5. 2014 v prostorách klubu. Cílem besedy bylo představit hlavně mládeži slavné a úspěšné Romy, kteří ve svém životě něco dokázali.  Promítalo se také krátké video, které za první světové války natočil Charlie Chaplin, jako parodii na tehdejšího diktátora. Besedy se účastnilo celkem 15 osob, z čehož většina byly děti ve věku 10 – 17 let. Besedy se účastnili i tři maminky a manželé Hanzlovi z občanského sdružení Lampa.
Více fotografií naleznete zde .
10342774_627604193988702_7949521811497767469_n
S dětmi ve volnočasovém klubu jsme celý měsíc věnovali zdravému životnímu stylu.  Trávili jsme hodně času venku. Hráli hry, jezdili na kole a pod, Také jsme se naučily poznávat ovoce a zeleninu. Vysvětlili jsme si proč je důležité žít zdravým způsobem a co to vše obnáší. Děti se také připojily k celorepublikové akci Ukliďme Česko! S pytli na odpadky jsme vyrazili do lesa v Arnultovicích. Připojily se k nám i dvě maminky. Fotografie z akce naleznete zde .
 Na konci měsíce jsme si skvěle užili Pohádkový les, který pořádala DDM Smetanka v
Novém Boru.
Duben
V dubnu jsme slavili Velikonoce, tvořili velikonoční dekorace, naučili jsme se poznávat nová zvířátka a vše o nich ,  chodili ven hrát hry a mnoho dalšího. Také jsme slavili Pálení čarodějnic. Vyrobili jsme si vlastní čarodějnici a tu pak společně i s maminkami  upálili. Pálení čarodějnic organizovalo občanské sdružení Rodina v centru. Fotografie z akce naleznete zde.
V rámci klubu vznikl taneční kroužek pod vedením Jolany Balogové. Děti nacvičují každé pondělí a středu od 15 do 17 hodin a každý pátek od 16  do 19 hodin. Děvčata z kroužku byla poprvé vystupovat na menší taneční soutěži v Kuřivodech u Mimoně, kde dosáhly na 4. místo ze 14 tanečních souborů. Vzhledem k tomu, že kroužek funguje krátce , je umístění velkým úspěchem. Pro děti byla tato akce velkou motivací. Fotografie ze soutěže naleznete zde.
CPRarodjnice2014140    1422546_625927314156390_2704005534715498577_n