Historie

 

 

 

Klubovna Koblížek 2012

Aktivity pro děti pocházející ze sociálně znevýhodněných rodin jsme zahájili na začátku roku 2012. Postupně jsme začali budovat zázemí pro volnočasovou činnost na  ubytovně pro sociálně slabé v Severní ulici, která byla určena dětem předškolního a školního věku. Klubovna Koblížek sídlila v prostoru bývalého skladu v prvním patře přímo v budově ubytovny. K dispozici byla dětem nově vybavená herna, koutek na pohybové aktivity a  stůl s počítačem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program klubovny v roce 2012 zajišťovaly pracovnice naší organizace Nikola Tancošová, Eva Horvátová  a Magdalena Kudláčková. Výtvarné, pohybové a další aktivity se opíraly o osnovy, které pro naše potřeby vypracovala Eliška Havránková, pečovatelka Miniškolky Koblížek. Cílem aktivit bylo děti nenásilným způsobem vzdělávat a rozvíjet jejich dovednosti a sociální návyky.Našima rukama během roku 2012 prošlo celkově 17 dětí předškolního a školního věku, se kterými jsme podnikli řadu výletů a kulturních akcí, např. návštěvy dětských představení v divadle a v kině, pěšího výletu do Sloupu, na hrad Tolštejn,…

 

 

 Klubovna Koblížek 2014

Dopolední předškolní klub

V lednu 2014 jsme zahájili rozšířený provoz našich služeb. Denně mezi 9. – 12.hodinou se pracovnice Hana Chytalová a Magdalena Kudláčková věnují dětem předškolního věku ( 3-6 let) v rámci tzv.“předškolního klubu“. Principy výchovně-vzdělávacího programu vycházejí z metodiky práce s danou cílovou skupinou Člověka v tísni. Cílem této činnosti je připravit děti na vstup do první třídy, pomoci jim vyrovnat se s hendikepem pramenícím ze situací jejich rodinného zázemí.

Odpolední školní klub

Tato nabídka je pokračováním naší dvouleté práce s dětmi ve věku základní školní docházky. Volnočasové aktivity přizpůsobené zájmu dětí a také ročnímu období jsme se rozhodli obohatit o metody neformálního vzdělávání, kterými chceme děti rozvíjet nenásilným způsobem. Jednou měsíčně pro děti plánujeme výlet do blízkého okolí, pokračujeme v návštěvách městského divadla. Odpolední činnosti realizuje Nikola Tancošová a Tereza Tancošová.

Odpolední doučování

Druhým rokem nabízíme dětem školního věku doučování. Komunikujeme s třídními učiteli dětí ve snaze podpořit zlepšení jejich školních výsledků. Motivaci dětí k docházce podporujeme odměnami při docházce do odpoledního klubu. Doučování zajišťuje Hana Chytalová.

 

Poděkování:

Rádi bychom poděkovali všem dárcům z řad veřejnosti, kteří přispěli k vybavení klubovny. Průběžně se díky vašemu přispění daří doplňovat vybavení herny, pomáhat místním rodinám sbírkami oblečení atd.

V reprezentativním prostoru Navrátilovy síně je možné si během celého roku prohlédnout dokumentační fotografie z aktivit pro děti i rodiče. Našim cílem je získat větší pozornost veřejnosti a dát nahlédnout do naší práce s dětmi v ubytovně.