NZDM Vafle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od července 2017 jsme podpořeni z projektu na Podporu a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji.

cedule-page-0

 

 

 

NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Název: NZDM Vafle

Nízkoprahové zažízení pro děti a mládež dle §65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Forma poskytování služby: ambulatní, terenní

Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Řídíme se  §65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Provozovatelem těchto služeb je:

Rodina v centru, z.ú.
Smetanova 387, 473 01 Nový Bor
IČ: 27004295
info@rodinavcentru.cz
www.rodinavcentru.cz
www.facebook.cz/rodina.vcentru
datová schránka: vwbs8t
Statutární zástupce: Mgr. Petra Vlčková

Sídlo služby: Komunitní centrum, Nemocniční 369, Nový Bor

Detaily o poskytované služby, viz Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=414b8e41096e8af4fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1521556850802_1