6.2. ČASTO NEMOCNÉ DÍTĚ

často nemocné dítě

Časté respirační infekty zejména ve školkovém věku, vliv sourozenců na nemocnost nebo také stručný návod, jak léčit doma kašel, rýmu či běžné nachlazení se dozvíte na přednášce, kterou vás provede dětská lékařka MUDr. Lenka Batelková.

ZAHAJUJEME PROJEKT S RODINOU PROTI VYLOUČENÍ

Logo OPZ barevné 

S RODINOU PROTI VYLOUČENÍ

Podpora funkční rodiny jako podmínky pro úspěšné zapojení rodičů s dětmi do společnosti a na trh práce je dlouhodobým cílem činnosti neziskové organizace Rodina v centru.

Od ledna 2018 mohou rodiče z dětmi z Nového Boru využít nové aktivity díky projektu s názvem „S rodinou proti vyloučení“:

  • Zcela zdarma mohou rodiče individuální psychologické konzultace, rodičovské mediace, případové konference a asistované předávání a kontakty dětí, a to i v situaci, kdy nejsou jejich děti vedeny v evidenci Oddělení sociálně právní ochrany dětí Nový Bor.
  • Rodiče mohou navštívit 30 dvouhodinových besed a 15 celodenních kurzů v oblastech rodičovství a výchovy dětí.
  • Jednou za rok proběhne týdenní aktivizační kurz pro rodiče, kteří se chystají vrátit na pracovní trh, ale potřebují k tomu pomoc.

Zajištění hlídání dětí účastníků projektu je samozřejmostí. Některé z projektových aktivit by mělo využít zhruba  180 různých dospělých osob z Nového Boru.

Pro více informací kontaktujte vedoucí Mateřského centra Koblížek, Michaelu Týnkovou na tel. čísle 776 783 333 nebo e-mailu tynkova@rodinavcentru.cz. Více informací naleznete na www.rodinavcentru.cz

Projekt bude probíhat po dobu tří let a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.