Pro koho je služba určena

Služby mohou využít rodiny z Nového Boru a okolních obcí.

Tyto rodiny se potýkají s některým z uvedených problémů:

 • rozchod rodičů, hádky
 • úprava péče o děti po rozchodu rodičů
 • domácí násilí, bití, týrání, zneužívání dětí i ostatních členů rodiny
 • špatný prospěch ve škole, šikana a problémy se spolužáky i kamarády
 • záškoláctví
 • dluhy a špatná finanční situace v rodině
 • nevyhovující bytové podmínky
 • výchovné problémy dětí a mládeže, přestupky a trestná činnost
 • těhotenství u nezletilých dívek
 • závislosti u dětí a jejich rodičů – alkohol, omamné látky, patologické hráčství a jiné
 • psychické poruchy u dětí – deprivace, poruchy chování, sebepoškozování, sebevražedné pokusy a jiné

Středisko pro ohrožené rodiny funguje od roku 2014 a pomáhá rodinám, které se ocitly v nepříznivé rodinné situaci prostřednictvím konkrétních služeb.

Brožura Ohrožené rodiny