Principy spolupráce

Poradenství – pomáháme klientům zorientovat se ve vlastní situaci: pojmenovat problém → nasměrovat rodinu ke konkrétní pomoci

Vzájemný respekt – Vaše problémy nezlehčujeme, naopak vážíme si Vaší důvěry v nás.

Mlčenlivost a oznamovací povinnost – v případě sdělení důvěrných a citlivých informací zachováváme mlčenlivost.Výjimku tvoří informace o týrání, zneužívání a zanedbávání péče o děti.

Sepsání dohody – s klienty je sepsána dohoda o spolupráci, která má informační charakter

Bezplatnost služeb – klientům Oddělení sociálně právní ochrany dětí( dále jen OSPOD) jsou služby hrazeny prostřednictvím projektu Program pro ohrožené rodiny s dětmi na Novoborsku.

V případě zájmu je možné objednat si služby bez objednávky OSPOD, v takovém případě jsou služby zpoplatněny.

Kde nás najdete – služby jsou poskytovány v prostorech Komunitního centra: Nemocniční 369, Nový Bor 473 01od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. Klientům je k dispozici konzultovna, učebna a případně předškolní klub.

Cílem střediska je prostřednictvím odborných služeb zklidnit situaci v ohrožené rodině.