Poslání

Posláním střediska péče o ohrožené rodiny je pomáhat rodičům zlepšit své rodinné zázemí, aby v něm nedocházelo k fyzickému, psychickému a sociálnímu strádání dětí.