Jaké služby lze využít

Středisko pro ohrožené rodiny funguje od roku 2014 a pomáhá rodinám, které se ocitly v nepříznivé rodinné situaci prostřednictvím konkrétních služeb:

  • Psychologické konzultace – setkání dítěte nebo člena rodiny s terapeutem, který vede klienta k porozumění sobě samému a zároveň okolnímu světu. Trvá obvykle 1 hodinu a je určena jednotlivcům, případně i rodičům s dětmi zároveň.Konzultace jsou poskytovány 1 – 2x měsíčně podle potřeby klienta a volné kapacity odborníka.
  • Mediace– mimosoudní řešení složité rodinné situace za pomoci prostředníka- mediátora. Je založeno na principu dobrovolnosti a probíhá v délce 3 hodin. Určena pro partnerské dvojice. Výstup z mediace tvoří mediační dohoda, na základě které dochází k mimosoudnímu narovnání řešeného sporu.
  • Případová konference – setkání rodiny a odborníků, kteří mohou přispět svým nápadem k řešení složité rodinné situace. Konkrétní kroky sepsané v Plánu vytváří záchranný kruh pro ohroženou rodinu. Setkání probíhá pod dobu 2 – 3 hodin. Realizace dílčích úkolů Plánu vede k postupné stabilizaci rodiny.
  • Asistované předávání – předávání dětí mezi rodiči nebo prarodiči za přítomnosti pracovníka organizace. Uskutečňuje se v prostorech Komunitního centra.
  • Asistovaný kontakt – doprovázení dítěte při kontaktu s jedním z rodičů nebo prarodičů s cílem zajistit bezpečí a klid pro všechny zúčastněné.
  • Finanční poradenství – řešení dluhů, insolvencí, exekucí a dalších finančních problémů za pomoci finanční poradkyně.
  • Pedagogické poradenství – jednorázová konzultace i dlouhodobá spolupráce se speciálním pedagogem v oblastech školní zralosti, specifických poruch učení a chování.
  • Řečové poradenství – předcházení a náprava již vzniklých poruch řeči s řečovým preventistou

Brožura Ohrožené rodiny