Program kurzu

1. Sebeprezentace, 29. října 2018
První den se zaměří na posílení sebejistoty, zvládání zátěže, asertivitu v pracovních i rodinných situacích, neverbální komunikaci a využití jejich silných stránek.
Lektoruje  Mgr. Michaela Horáčková

2. Zákoník práce, 30. října 2018
Druhý blok představí zákonné úpravy týkající se rodiny a pečujících osob, naučí vás prakticky vyjednávat se zaměstnavatelem, sestavit si životopis. Získáte dovednosti k hledání práce a kontaktování personálního oddělení. Dozvíte se o možnostech rekvalifikačních kurzů.
Lektoruje Jana Pomeiselová

3. Slaďování, 31. října 2018
Třetí blok se bude zabývat organizací práce v rodině, zapojování všech členů domácnosti do péče o děti, mezigenerační spolupráci, psychologickou podporou a řešením praktických problémů.
Lektoruje Mgr. Jana Benešová, PhD.

4. Genderová rovnost, 1. listopadu 2018
Čtvrtý blok Vás bude učit, jak se bránit případné diskriminaci, co je gender pay gap, feminizace chudoby.
Lektoruje Mgr. Jana Benešová, PhD.

5. Volba povolání, 2. listopadu 2018
Pátý blok vám pomůže naplánovat vaši kariéru, zjistit jaké jsou vaše pracovní cíle s ohledem na váš osobní charakter, životní hodnoty apod.
Lektoruje Jana Pomeiselová