Lektoři

PŘEDSTAVUJEME VÁM LEKTORY KURZU „NÁVRAT NA PRACOVNÍ TRH“

Pomohou Vám nastartovat Vaši pracovní kariéru, sladit ji s rodinným životem, zorientovat se v současném trhu práce, v novodobých přístupech.

Získáte sebevědomí, spoustu dovedností, materiálů a hlavně chuť skočit do toho rovnýma nohama!

Díky projektu S rodinou proti vyloučení z operačního programu Zaměstnanost je kurz a hlídání dětí během kurzu ZDARMA. Po skončení kurzu se na nás můžete kdykoliv obracet.

 Mgr. Michaela Horáčková

Profesí sociální pracovnice a ve své praxi prošla oblastí mnoha sociálních služeb, kde se věnovala různým cílovým skupinám. Pracovala také na úřadech, kde vedla týmy lidí a projekty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti, vedení skupin, výuce krizové intervence a komunikace. Pracuje s maminkami v mateřských a rodičovských centrech, s pěstounskými rodinami jako klíčová sociální pracovnice, s osobami s duševním onemocněním v komunitním centru. Zejména se však věnuje komunikaci s lidmi nemocnými a těžce zdravotně postiženými a také s klienty v terminálním stádiu života, kterým je poskytována paliativní péče. Zabývá se poradenstvím pro rodinné příslušníky nevyléčitelně nemocných a pro pozůstalé. Komunikaci považuje za jeden z klíčových nástrojů, jak se vyrovnat s krizí, jak zvládat těžké životní situace, partnerské a rodinné problémy, konflikty na pracovištích a v pomáhajících profesích.

 

Je životní optimistkou, ráda poznává nové lidi a krizové situace přijímá jako možnost zrání osobnosti.

Její životní motto: „Všechno co se děje, má v životě svůj smysl“.

Mgr. Jana Benešová, PhD.

Lektorka a metodička v neziskové organizaci Centrum Kašpar v Liberci. Absolventka genderových studií na Karlově Univerzitě v Praze. Od roku 2011 se aktivně věnuje prosazování rovných podmínek na trhu práce, a to zejména pro rodiče malých dětí či ženy ve věku 50+, poradenské a mentorské činnosti. Je matkou dvou malých dětí. Během obou rodičovských „dovolených“ aktivně slaďuje péči o děti s pracovními závazky, což sama považuje za proces nikdy nekončícího učení.

 

 

 

 

 

Jana Pomeislová

 

Absolvovala Gymnázium v České Lípě. Pracuje jako poradkyně a zprostředkovatelka Centru Kašpar. Pracovní zkušenosti získala na různých administrativních pozicích od příspěvkové organizace po soukromé společnosti. Má tři děti a během rodičovské dovolené se věnovala např. překládání a tlumočení z polštiny, či vedení cvičení pro děti od 1 do 3 let v MC Koblížek v Novém Boru.

 

 

 

 

 

Díky projektu S rodinou proti vyloučení z operačního programu Zaměstnanost je kurz a hlídání dětí během kurzu ZDARMA. Po skončení kurzu se na nás můžete kdykoliv obracet.