S rodinou proti vyloučení

Logo OPZ barevné 

S RODINOU PROTI VYLOUČENÍ

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0./16_052/0007814.

Anotace projektu:
Tématem projektu je podpora a obnova základních funkcí rodiny jako prvotního zdroje pro úspěšné zapojování rodičů s dětmi do společnosti a na trh práce. Projekt se uskuteční v Novém Boru a během 36 měsíců nabídne preventivní aktivity k předcházení vzniku negativních jevů v rodinách, specifické odborné aktivity směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, podporu rodinám, jejichž děti jsou umístěny mimo rodinu, a podporu pěstounským rodinám.

Podpora funkční rodiny jako podmínky pro úspěšné zapojení rodičů s dětmi do společnosti a na trh práce je dlouhodobým cílem činnosti neziskové organizace Rodina v centru.

Od ledna 2018 mohou rodiče z dětmi z Nového Boru využít nové aktivity díky projektu s názvem „S rodinou proti vyloučení“:

  • Zcela zdarma mohou rodiče individuální psychologické konzultace, rodičovské mediace, případové konference a asistované předávání a kontakty dětí, a to i v situaci, kdy nejsou jejich děti vedeny v evidenci Oddělení sociálně právní ochrany dětí Nový Bor.
  • Rodiče mohou navštívit 30 dvouhodinových besed a 15 celodenních kurzů v oblastech rodičovství a výchovy dětí.
  • Jednou za rok proběhne týdenní aktivizační kurz pro rodiče, kteří se chystají vrátit na pracovní trh, ale potřebují k tomu pomoc.

Zajištění hlídání dětí účastníků projektu je samozřejmostí. Některé z projektových aktivit by mělo využít zhruba  180 různých dospělých osob z Nového Boru.

Pro více informací kontaktujte vedoucí Mateřského centra Koblížek, Michaelu Týnkovou na tel. čísle 776 783 333 nebo e-mailu tynkova@rodinavcentru.cz. Více informací naleznete na www.rodinavcentru.cz

Projekt bude probíhat po dobu tří let a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.