Rodičovská (rodinná) terapie

Rodičovská (rodinná) terapie

Setkání rodičů, popřípadě i dětí s terapeutem, který pracuje se všemi účastníky jako s celistvou jednotkou. Důvodem pro rodinnou( rodičovskou)terapii může být:

  1. zvládnutí situace v rodině – před rozvodem, během rozvodu a po rozvodu
  2. potíže v komunikaci
  3. vztahy rodičů a dětí
  4. výchovné obtíže

Terapeutický proces se zaměřuje na obnovu vnitřních mechanismů v rodině.

Pracuje více s osobní rovinou klientů – účastníci sezení pojmenovávají jednotlivé aspekty a příčiny, které vedou k jejich dosavadní situaci a společně hledají cestu ke zlepšení.

Výstupem z rodičovské (rodinné) terapie může být rodičovská dohoda, nebo mohou klienti absolvovat mediaci a uzavřít mediační dohodu.