Případové konference

Setkání rodiny a odborníků, kteří mohou přispět svým nápadem k řešení složité rodinné situace. Konkrétní kroky sepsané v Plánu vytváří záchranný kruh pro ohroženou rodinu. Setkání probíhá pod dobu 2 – 3 hodin. Realizace dílčích úkolů Plánu vede k postupné stabilizaci rodiny.