Mediace

Mediace

Setkání rodičů, kteří se potřebují dohodnout, jak bude po rozvodu vypadat následná péče o děti.

Pravidla:

  • Mediaci vede nestranný mediátor (prostředník), který pomáhá rodičům – domlouvat se, porozumět si a najít společné řešení, které bude vyhovovat celé rodině.
  • Jedno mediační sezení trvá zpravidla 3 hodiny.

Mediátor v průběhu mediace předává střídavě slovo oběma rodičům a nabízí jim prostor k vyjádření, jak vnímají situaci sami za sebe, jak ji asi prožívají jejich děti a co je právě pro ně důležité.

Po celou mediaci podporuje mediátor oba rodiče, aby porozuměli potřebám svým i potřebám svého partnera a vzájemně se pochopili. Dále provází rodiče vypracováním dohody, která je akceptována soudy v ČR.

Mediace je základní metodou, která je rodičům nabízena a vyhovuje většině klientů. Je podmíněna dobrovolností a motivací rodičů. Tyto předpoklady umožňují klientům vypracovat si vzájemnou dohodu ušitou na míru potřebám jejich rodiny.

Co může být obsahem mediační dohody:

Dohoda se obvykle týká řešení základních otázek, tedy komu děti budou svěřeny do péče, jaká bude výše výživného, bydlení obou partnerů a rozdělení financí. Dále podrobnosti týkající se vzájemné komunikace, předávání dětí, řešení případných změn v péči, pokud děti onemocní, zvláštní režimy v období svátků a prázdnin, návštěvy v širší rodině, pravidla výchovy a další..

Co se stane, pokud se klienti nebudou schopni dohodnout?

Pokud mediátor vyhodnotí, že klienti jsou příliš zatíženi osobními křivdami a nejsou schopni uvažovat o budoucnosti po rozchodu s partnerem, je klientům doporučena Rodičovská (rodinná) terapie.

Zajímá Vás jak mediace funguje? Shlédněte krátké video ZDE.

VRABCOVÁ, Dana. Rodinná mediace – namísto soudu dohoda u kulatého stolu. In: Šance dětem [online]. [vid. 2018-11]. Dostupné z: https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/rodinna-mediace-namisto-soudu-dohoda-u-kulateho-stolu-231.html

SVATOŠ, Martin. In: Youtube [online]. Zveřejněno 17. 09. 2013 [vid. 2018-9-11]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=nrxCmeuFMaA.