Kontakty

Vladěna Baštová, DiS.

Aktivizační pracovnice střediska péče o ohrožené rodiny
Zajišťuje služby pro rodiny v evidenci Oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Email: bastova@rodinavcentru.cz
Tel.: 775 509 150