Co je ohrožená rodina?

Rodina jako základní jednotka společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech jejích členů a zejména dětí, musí mít nárok na potřebnou ochranu a pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti.

Dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením i po něm.

( Úmluva o právech dítěte, OSN 1989)

Rodina, ve které vlivem nepříznivých událostí dochází k fyzickému, psychickému a sociálnímu strádání jednotlivých členů, zejména dětí. Děti se stávají svědky rodičovských hádek, nástroji k manipulaci mezi rodiči a nedobrovolnými trpiteli v situacích, které jsou závažné a obtížně řešitelné.

( Rodina v centru, 2016 )

Brožura Ohrožené rodiny