Pracovní tým

Mgr. Petra Vlčková

Ředitelka
Telefon: 724 326 889
Email: vlckova@rodinavcentru.cz

Provozovna: Komunitní centrum, Nemocniční 369, Nový Bor

 

 

 

Ing. Martina Růžková
Finanční manažerka
Řídí rozpočty projektů a celé organizace.

Email: ruzkova@rodinavcentru.cz
Tel: 723 789 348

 

 

 

Mgr. Jana Matyášová

PR specialistka

Tel: 608 000 373
Email: matyasova@rodinavcentru.cz

 

 

 

Dominika Babáková

Vedoucí střediska pěstounské péče/ Klíčová pracovnice

Zajišťuje služby pro rodiny s pěstounskou péčí.
Telefon: 604 416 382
Email: babakova@rodinavcentru.cz

Provozovna: Komunitní centrum, Nemocniční 369, Nový Bor

 

 

Nikola Tancošová

Kontaktní pracovnice NZDM Vafle
Pracuje s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení v Komunitním centru.

Telefon: 776 406 653
Email: tancosova@rodinavcentru.cz

 

 

 

Kateřina Filingerová

Pečovatelka o děti v Miniškolce Koblížek
Koordinátorka miniškolky

Telefon:  732 749 875
Email: miniskolka@rodinavcentru.cz

 

 

 

Helena Marvanová

Klíčová pracovnice
Zajišťuje služby pro rodiny s pěstounskou péčí.

Telefon: 605 406 635
Email: marvanova@rodinavcentru.cz

Michaela Týnková

Koordinátorka Mateřského centra Koblížek
Email: tynkova@rodinavcentru.cz
Tel.: 776 783 333

 

 

 

 

Bc. Jana Svačinová

Klíčová pracovnice
Zajišťuje služby pro rodiny s pěstounskou péčí.

Telefon: 774 326 737
Email: svacinova@rodinavcentru.cz

 

 

 

 

Angelika Horvátová

Dluhová poradkyně
Podává individuální poradenství.

Telefon: 777 137 675
Email: horvatova@rodinavcentru.cz

 

 

Vladěna Baštová, DiS.

Aktivizační pracovnice střediska péče o ohrožené rodiny
Zajišťuje služby pro rodiny v evidenci Oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Email: bastova@rodinavcentru.cz
Tel.: 775 509 150

 

 

 

Bc. Lucie Honzíková Kotlánová

Klíčová pracovnice
Zajišťuje služby pro rodiny s pěstounskou péčí.

Telefon: 776 406 675
Email: honzikova@rodinavcentru.cz

 

 

Oldřich Prokop

Kontaktní pracovník NZDM Vafle
Pracuje s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení v Komunitním centru a v terénu.

Email: prokop@rodinavcentru.cz
Tel: 776 406 653

 

 

 

Petra Kotešovicová

Dluhová poradkyně
Podává individuální poradenství, vede skupinové vzdělávání,

řídí projekty.

Telefon: 778 001 694
Email: kotesovicova@rodinavcentru.cz

 

 

Kateřina Gáborová

Asistentka v Předškolním klubu
Pracuje s rodinami a dětmi ohroženým sociálním vyloučením.

Telefon: 775 601 964
Email: klub@rodinavcentru.cz

 

 

 

Kateřina Bachtíková

Vedoucí NZDM Vafle
Pracuje s dětmi a mládeží ohroženou sociálním vyloučením.

Telefon: 778 424 996
Email: bachtikova@rodinavcentru.cz

 

 

 

Štěpánka Jiráčková

Kontaktní pracovnice NZDM Vafle
Pracuje s dětmi a mládeží ohroženou sociálním vyloučením.

Telefon: 778 001 406
Email: jirackova@rodinavcentru.cz

 

 

 

Ilona Horváthová

Kontaktní pracovnice NZDM Vafle
Pracuje s dětmi a mládeží ohroženou sociálním vyloučením.

Telefon: 778 001 406
Email: horvathova@rodinavcentru.cz

 

 

 

Tereza Tancošová

Provozní zaměstnankyně
Pracuje v Mateřském centru a miniškolce Koblížek

 

 

 

 

Tomáš Dokoupil

Kontaktní pracovník NZDM Vafle
Pracuje s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení v Komunitním centru a v terénu.

Email: dokoupil@rodinavcentru.cz
Tel: