Odborný tým

Spolupracujeme s těmito odborníky:

 

PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D. 

Socioložka a koučka

Věnuje se tématu postavení žen ve společnosti, jejich rolím a sebepojetí, jak na vědeckém poli, tak v oblasti koučování. Je absolventkou doktorandského studia sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v rámci systému Principů života, semestrální kurz řešení konfliktu na American university ve Washingtonu, D.C. (USA). Je také absolventkou dvouletého výcviku v profesních dovednostech Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci. Realizuje  sebezušenostní semináře, věnuje se koučinku konzultacím v oblasti poradně v České Lípě od roku 2009 je dobrovolnou poradkyní v Bílém kruhu bezpečí – poradně pro oběti trestných činů, pobočka Liberec.