Odborný tým

Spolupracujeme s těmito odborníky:

 

PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D. 

Psychoterapeutka, mediátorka a kaučka. 

Vystudovala obor sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci univerzitního studia získala zahraniční zkušenost v rámci semestrálního kurzu Řešení konfliktu na American University ve Washingtonu, D. C. (USA). Několik let pracovala jako socioložka v oblasti výzkumu i výuky. Po narození své první dcery začala pracovat v oblasti osobnostního rozvoje. Absolvovala dvouletý výcvik v profesních dovednostech Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, Mediační výcvik Asociace mediátorů ČR a řadu dalších kurzů, především pak pětiletý Komplexní vzdělávací program v psychoterapii ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup. Tento přístup tvoří základ její psychoterapeutické práce.

Nejčastěji pracuje s klienty a klientkami, kteří se ocitají v přelomových momentech svého života – řeší manželské či partnerské krize, rozchází se s partnery, mění nebo chtějí měnit zaměstnání, očekávají přírůstek do rodiny, startují své podnikání, hledají směr svého dalšího rozvoje. Vnímají tyto momenty jako důležité katarze pro rozvoj vlastní osobnosti.